Boží Hod Svatodušní

Židé každoročně slavili padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z egyptské poroby, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání z hory Sinaj.

Podobně i my padesátého dne po veliké noci, v níž nás svým slavným vzkříšením Kristus vysvobodil z poroby ďáblovy, konáme tu památku, že v Církvi byl prohlášen Božím Duchem sv. Zákon nový, zákon lásky. „Dám vám srdce nové, a Ducha nového položím uprostřed vás … a budete mým lidem, a já budu vaším Bohem,“ tak zaslíbil Hospodin ústy proroka (Ezechiel 36).

To se dnes naplnilo, když Duch sv. sestoupil na shromážděnou Církev v Jeruzalémě ve způsobách ohnivých jazyků, a roznítil oheň lásky v srdcích apoštolů a obdařil je hojnými dary, aby byli schopni hlásat evangelium všemu světu.

Sesláním Ducha sv. je tedy Církev Kristova slavně započata, posvěcena, oživena a Duch sv. tedy řídí sám a spravuje Církev svatou, vyučuje ji a od bludu ji chrání.

On je rozlit i v duší věřících (Řím 5, 5), které si jako své chrámy posvěcuje, a ukládá v nich své dary jako vzácná semínka, aby z nich vyrostlo hojné ovoce: „láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobročinnost, shovívavost, tichost, věrnost, mírnost, zdrženlivost, čistota.“ (Gal 5, 22).

Bohoslužby v okruhu Božího Hodu Svatodušního:

8. 6. 2019 – 11:00 Liběchov – Svatodušní Pouť
9.00 hodin – vycházejí poutníci z Vehlovic od kapličky, 9.45 hodin – od kostela sv. Havla po křížové cestě, 10.15 hodin – poutní zastavení u kostela sv. Ducha, 11.00 hodin – Zpívaná Mše svatá s varhanním doprovodem v kostele sv. Havla, celebruje Mons. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického. Od 12.30 hodin bude následovat v areálu zámku Liběchov další kulturní program. ( Převzato z dltm.cz). Více ZDE
Upozornění pro věřící: Mše svatá je votivní o Duchu Svatém, pro splnění povinnosti, dle církevních přikázáních však tato nepostačuje a je nutné účastnit se ještě mše svaté přímo o Božím Hodu Svatodušním výběr níže.

8. 6. 2019 – 17:00 – Liběchov – s nedělní platností
Mše svatá z vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého

9. 6. 2019 – 9:00 – Hoštka – Kostel P. M. u silnice
Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha svatého – Boží Hod Svatodušní

9. 6. 2019 – 10:30 – Štětí
Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha svatého – Boží Hod Svatodušní

9. 6. 2019 – 15:00 – Štětí
Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha svatého – Boží Hod Svatodušní.
Mše svatá je sloužena dle misálu z roku 1962, tedy v tradičním ritu

Všem přejeme požehnané prožití Božího Hodu Svatodušního !

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.