8. 9. 2018 – Liběchovské zvonění – Kostel sv. Havla v Liběchově

V průběhu letošních Dnů evropského dědictví v Liběchově se v kostele sv. Havla konal program s výstavou Liběchovské zvonění. Pro návštěvníky byla připravena malá výstavka, která na několika panelech zachycuje obrazem i slovem dochované zvony v Liběchově a ve Štětském farním obvodu, do kterého kostel svatého Havla v Liběchově patří. Třešničkou na dortu je vzpomínka pamětníka na zvonění v Liběchově mezi lety 1952 – 1960.
Komentované prohlídky proběhly ve čtyřech časových termínech od 10:00 ,11:00, 14:00, od 15:00 hod.
Nejen varhanní koncert amatérských a profesionální hudebníků začal v 16:00 hod. a vystoupili hudebníci z rodiny Klekerových z Hoštky a Miloslav Šimek z Prahy. Celý program byl zakončen mší svatou s varhanním doprovodem od 17:00 hod.
Během letošní Svatodušní pouti v Liběchově započala řádně ohlášená sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla. K 8. 9. 2018 ve sbírkové kasičce bylo 7 199 Kč. Všem dárcům patří velký dík.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 8. 9. 2018 – Liběchovské zvonění – Kostel sv. Havla v Liběchově

12.8. 2018 Mariánská pouť v Hoštce

nanebevzetíVážení přátelé, přijměte prosím pozvání na poutní mše svaté v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie v Hoštce, které zde budou slouženy dne 12. 8. 2018.

Od 10:00 hod mše svatá

Od 15:00 bude sloužena mše dle misálu z roku 1962. Po mši svaté následuje pobožnost za císaře Františka Josefa I. za spásu jeho duše.

Hoštka, cca 4 km od Štětí směrem na Litoměřice – Kostel se nachází přímo u hlavní silnice směrem na Litoměřice. MAPA ZDE

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 12.8. 2018 Mariánská pouť v Hoštce

28. 7. 2018 – Pouť ve Vetlé

jakubDne 28. 7. 2018 v 10:00 se v kostele sv. Jakuba ve Vetlé uskuteční poutní mše svatá. Všichni jsou srdečně zváni.

Kostel sv. Jakuba ve Vetlé vystavěn v době gotiky v tzv. krásném slohu. Unikátní je jeho jediný pilíř na který je sklenuto síňové dvoulodí.

Kostel prý se na místě dnešního nacházel již kolem roku 1000. Farnost doložena od roku 1334. V roce 1384 je zmíněno, že byl Augustiniánské kanonii v Roudnici nad Labem placen poplatek 24 grošů. Později byla farnost zrušena a Vetlá připojena k farnosti Roudnice nad Labem. Roku 1785 se však opět stala samostatnou farností.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 28. 7. 2018 – Pouť ve Vetlé

Braňme tradiční manželství a rodinu

Dopis biskupa Zdeňka Wasserbauera!
Vážení spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí přátelé,
obracím se na Vás před nedělí jménem svým i pana kardinála s velkou prosbou.
Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí. V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili.
Žádám Vás tedy, abyste od této neděle a v následující době vyzývali věřící k podepsání petice bud osobně na arších, které prosím, vytiskněte nebo na internetu.
Požádejte, prosím, také věřící, aby se snažili petici šířit a propagovat.
Děkuji a všem vám vyprošuji Boží požehnání!
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup pražský a generální vikář arcidiecéze pražské.

Odkaz na petici: http://podporamanzelstvi.cz/wordpress/

Text petice:

Petice

Petice na podporu manželství

My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice poslance
a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým
bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní
ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.

Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala
nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto
také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme,
aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena
na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Děkujeme!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Braňme tradiční manželství a rodinu

7. 7. 2018 Pouť ke sv. Prokopu v Černěvsi

prokop1Srdečně vás zveme na poutní mši svatou v kostele svatého Prokopa v Černěvsi
v sobotu 7. 7.  2018 v 15.00 hod.

Mše v kostele sv. Prokopa bude sloužena po dlouhé době, kdy se opravoval, a třebaže ještě opravy nejsou u konce, je více než vhodné svěřit jak poutníky, tak obec do ochrany tohoto patrona.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 7. 7. 2018 Pouť ke sv. Prokopu v Černěvsi

Už zvoní …

Vážení přátelé, od Svatodušní pouti zvoní na liběchovském kostele sv. Havla zvon Antonín z Padovy. Byl ulit jako náhradní po roce 1920 patronem kostela. Jeho hmotnost je zhruba poloviční oproti dřívějšímu zvonu, zřejmě zrekvírovanému pro válečné účely za první světové války, z něhož zbyl pouze závěs. Podle něj je možno usuzovat na velikost původního zvonu. Zvon Antonín z Padovy se podle zpráv naposledy ozval při zvolení Benedikta XVI. papežem, tj. v roce 2005, kdy se porouchal, a od té doby mlčel. Zhruba před rokem a půl se začalo uvažovat o jeho opětovném uvedení do provozu, i když tehdy asi nikdo netušil, jak náročná cesta to bude.

Když tehdy bylo odhaleno, že na uvedení do provozu nebude stačit zásah několika ochotných, směřovaly úvahy k tomu, jak se problémem vyrovnat jinak a pokud možno odborně. Zvon tedy prohlédlo několik odborníků, a verdikt byl jasný: kompletní oprava zavěšení, nové srdce a nejlépe dříve, než se cokoli začne, zodpovědět základní otázku – zda zvolit ruční, nebo automatické zvonění. Naše volba automatického zvonění znamenala sice vyšší náklady, ale také šanci, že Liběchovští zvon z kostela budou moci zaslechnout častěji. Naše cesta k tomuto řešení začala

4. září 2017, kdy na základě žádosti farnosti bylo vydáno osvědčení o veřejné sbírce. Prvně se sbírka prezentovala 9. září 2017 na Dnech evropského dědictví a od té doby ji velkoryse podporoval spolek „Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka“ na mnoha svých akcích včetně reprezentačního plesu na zámku v Mělníce. Během necelého roku se podařilo nasbírat částku 79 940 Kč. Za to patří díky mnoha dárcům i těm, kteří nás v úsilí podporovali, a tedy také mnohým z Vás.

Už se zdálo, že vše půjde hladce, když se vyskytl zádrhel v podobě hygienicky nevyhovujícího prostředí pro dokončení akce. Šlo o znečištění od holubů, jichž byla střecha liběchovského kostela vždy plná, ale nejen zvnějšku. Verdikt specializované firmy zněl cca 100 000 Kč, pokud se nevyskytnou komplikace. A v tu chvíli se objevila pomocná ruka Nadace ČEZ, která poskytla částku cca 78 000 Kč. Ze znějícího zvonu lze vytušit, že problémy byly úspěšně zdolány, a nezbývá než sčítat.

Vyčištění půdy

(Odklizení 6,5t holubího trusu):

91.000,- Kč

78.000,- Kč
Nadace ČEZ

13.000,- Kč
Římskokat. farnost

Zavěšení zvonu, veškeré nutné práce a instalace nového pohonu.

85.560,- Kč

79.940,- Kč
Veřejná sbírka

5.620,- Kč
Římskokat. farnost

Ochrana zvonu, před holuby pomocí sítítí

8.500,-

8.500,- Kč
Římskokat. farnost

Celkem

185. 060,- Kč

Také u nás se tedy zřejmě naplnilo, co jednou v článku o zvonech napsal P. Martin Bejček, kampanolog Biskupství brněnského: „Zvony byly v průběhu staletí pořizovány velmi nákladně. I dnes se na jejich výrobu často skládají tisíce obyčejných lidí, kteří je pak chtějí také slyšet. Umlčení zvonů by znamenalo porušení vůle dárců a jejich úmyslů. Zvony jsou nejen liturgickým nástrojem a symbolem křesťanství, ale také nositeli řádu, pořádku dne i života, kultury, úrovně místa a krajiny. Jsou též komunikačním prvkem (dodnes např. nebezpečí, poplach, časomíra). Kostely se zvonicí či věží jsou často nejstarší stavbou v místě, v jejímž okolí pak postupně přibývaly a přibývají další stavby, tedy i obytné domy.“

Nechť tedy i v Liběchově jsme hrdí na to, že pravidelně nad střechami zní kostelní zvon. Vždyť mnozí z Vás, ať věřících nebo nevěřících, se o jeho krásný zvuk zasloužili.

P. Anselm, O. Praem.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Už zvoní …

1. 7. 2018 Pouť ke sv Petru a Pavlu na Chcebuz

svaty_petr_a_pavelV neděli dne 1. 7. 2017
se na Chcebuzi koná pouť v kostele sv.Petra a Pavla.

V 10:00 zde bude sloužena mše svatá.

V 15:00 bude poutní mše svatá sloužena v tradičním ritu.

Pro lepší orientaci vzdálených: Mapa

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. 7. 2018 Pouť ke sv Petru a Pavlu na Chcebuz

Dětský tábor 2018

 

 

 

 

 

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dětský tábor 2018

9. 6. 2018 – 1025 let od 1. zmínky o kostele sv. Petra a Pavla na Chcebuzi

Tuto sobotu si naše kolatura připomene 1025 let od první doložené zmínky o kostele sv. Petra a Pavla na Chcebuzi. Kostel je zmíněn v zakládací listině kláštera benediktýnů v Břevnově z roku 993.

Za tak dlouhou existenci místa, které je zasvěcené Bohu a úctě sv. apoštolů Petra a Pavla se sluší poděkovat, tomu, který tak dlouhé trvání dal.

V 11:00 tedy v kostele sv. Petra a Pavla poděkujeme mší svatou.

V 15:00 pak zazní varhany a trubka ke cti patronů sv. Petra a Pavla ochránců tohoto místa. Za varhany usedne MgA. Přemysl Kšica a na trubku bude hrát Jiří Pohnán.

Vstupné jak bývá na všech hudebních akcích naší kolatury je dobrovolné, a je určeno na opravy kostela a varhan.

Přemysl Kšica, MgA. (nar. 1981)
Narodil se v roce 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání dále rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další).
Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, v roce 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě.
V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní činnosti u nás a v zahraničí.

Pohnán Jiří (nar. 1983)
Jiří Pohnán absolvoval na Pražské konzervatoři trubku u Jiřího Jaroňka a skladbu u Otomara Kvěcha. Na hudební fakultě AMU pak pokračoval studiem trubky u Vladimíra Rejlka a hudební režie u Jaroslava Rybáře.
V současné době působí jako pedagog na ZUŠ v Praze na Hájích a příležitostně také jako hudební režisér.
Těžištěm jeho tvorby je hudba komorní a orchestrální. Snaží propojit přirozené muzikální tendence s „moderními“ skladebnými prvky. V červnu 2013 obdržel cenu Ochranného svazu autorského: „Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby.“

Program koncertu:

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 9. 6. 2018 – 1025 let od 1. zmínky o kostele sv. Petra a Pavla na Chcebuzi

25. 5. 2018 Noc kostelů – Hoštka

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25. 5. 2018 Noc kostelů – Hoštka