2. 7. 2017 Pouť ke sv Petru a Pavlu na Chcebuz

svaty_petr_a_pavelV neděli dne 2. 7. 2017
se na Chcebuzi koná pouť v kostele sv.Petra a Pavla.

V 10:00 zde bude sloužena mše svatá.

V 14:00 bude poutní mše svatá sloužena v tradičním ritu.

Pro lepší orientaci vzdálených: Mapa

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. 7. 2017 Pouť ke sv Petru a Pavlu na Chcebuz

1. 7. 2017 Pouť ke sv. Prokopu v Černěvsi

prokop1Srdečně vás zveme na poutní mši svatou v kostele svatého Prokopa v Černěvsi
v sobotu 1. 7.  2017 v 15.00 hod.

Mše v kostele sv. Prokopa bude sloužena po dlouhé době, kdy se opravoval, a třebaže ještě opravy nejsou u konce, je více než vhodné svěřit jak poutníky, tak obec do ochrany tohoto patrona.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. 7. 2017 Pouť ke sv. Prokopu v Černěvsi

3. 6. 2017 – 17:00 Svatodušní mše svatá a 4. 6. 2017 – 18:00 Svatodušní koncert duchovní hudby – Jahodový koncert

Srdečně Vás zveme na Svatodušní mši svatou, která se uskuteční 3. 6. 2017 – od 17:00 v kostele sv. Havla v Liběchově, stejně tak jako na koncert duchovní hudby konaný tamtéž o den a hodinu později. (4. 6. 2017 – 18:00)

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. 6. 2017 – 17:00 Svatodušní mše svatá a 4. 6. 2017 – 18:00 Svatodušní koncert duchovní hudby – Jahodový koncert

9. 6. 2016 Noc kostelů v Hoštce a 10. 6. 2017 pouť v kostele sv. Antonína ve Velešicích

Římskokatolická farnost Hoštka pro Vás připravila Noc kostelů v Hoštce (9. 6. 2017) a Pouť ke sv. Antonínovi v kostele sv. Antonína ve Velešicích (10. 6. 2017). Na obě akce Vás srdečně zve:

Noc kostelů bude probíhat v kostelích v pátek 9. června od 18: 00 hodin dle níže uvedeného programu.

Pouť v kostele sv. Antonína ve Velešicích v sobotu 10. června začne v 10:00 mší svatou v kostele sv. Antonína a po ní následuje žehnání dopravních prostředků a malé občerstvení. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 9. 6. 2016 Noc kostelů v Hoštce a 10. 6. 2017 pouť v kostele sv. Antonína ve Velešicích

Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu

Eucharistie se musí opět stát centrem našeho života a Bůh centrem liturgie – zdůrazňuje kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V rozhovoru pro týdeník Famille chrétienne konstatuje, že dnešní liturgie jsou bohužel často jakýmsi představením.

Kněz už neslouží Kristovu oběť, ale vede setkání mezi přáteli. Když si vymýšlíme vlastní, kreativní liturgie, hrozí nám, že upadneme do kultu čistě lidské povahy, odpovídajícímu našim touhám a aktuální módě, a věřící se tak postupně oddálí od toho, co je pramenem života – říká kardinál Sarah. Eucharistie – dodává – je pro křesťana otázkou života či smrti. Pokud se totiž v centru liturgie nachází člověk, také Církev se stane pouze lidskou organizací, která bude mondénní, jak často varuje papež František. Pokud naopak stojí v centru Bůh, Církev získává na životnosti – ujišťuje šéf vatikánského úřadu pro liturgii.

Podle kardinála Saraha je dnes potřeba vykonat na poli liturgie určité obrácení. Je k tomu potřeba reflexe, formace a návratu ke koncilním textům. Kardinál Sarah navrhuje, abychom obrácení vnímali doslovně. Je potřeba angažovat do něho i naše tělo, aby vyjadřovalo zaměření liturgie k Bohu. K tomu může nejlépe sloužit obrácení celého shromáždění věřících a kněze jediným směrem. Nejde totiž o to, zda kněz stojí k věřícím zády či čelem, nýrž o to, aby se všichni obraceli společně ve směru apsidy, která symbolizuje Východ, totiž Boha.

Kardinál Sarah zdůrazňuje, že takto sloužená liturgie je ve shodě s literou a duchem koncilu. „Jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu chci připomenout, že sloužení liturgie ’ad orientem‘ je dovolené v rubrikách misálu, které precizují, kdy se má celebrant obracet směrem k lidu. Není tedy potřeba žádných povolení k tomu, aby se liturgie sloužila směrem k Bohu,“ řekl kardinál Sarah. Připomněl, že už v minulém roce oficiálně vybídl kněze a věřící, aby se alespoň při některých částech liturgie, jako je akt pokání, Gloria nebo eucharistická modlitba, všichni společně obraceli k východu.

29. 05. 2016, RV
http://rcmonitor.cz/svet/7449-Kardinal-Sarah-Vratit-centralni-misto-v-liturgii-Bohu

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu

Náš diecézní biskup byl hospitalizován

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, byl dnes (ve středu 12. dubna 2017) hospitalizován se srdeční příhodou. Jeho zdravotní stav je nyní stabilizován. Bližší informace v tuto chvíli podávat nemůžeme. Děkujeme za pochopení.
Pan biskup prosí o Vaše modlitby. (zdroj)

K této prosbě se ze srdce připojuji. Přiznejme si, že máme povinnost modlit se za své představené a často si myslíme, že stačí vzpomínka v kánonu při každé mši svaté. Modlitba je tím nejúčinnějším prostředkem k péči o celou církev i o každou osobu explicitně, nezapomínejme na to.

P. Anselm, O. Praem.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náš diecézní biskup byl hospitalizován

Požehnané prožití svátků našeho spasení!

zmrtvýchvstáníTo je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.

Požehnané prožití těchto dní přeje všem návštěvníkům našich stránek:

P. Anselm, O. Praem.

  • VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
  • Zelený čtvrtek – Mše 17:00 Štětí
  • Velký pátek – obřady – 17:00 Štětí (10:00 Křížová cesta v Liběchově)
  • Bílá sobota – velikonoční vigilie – 20:00 – Štětí
  • Slavnost zmrtvýchvstání Páně – 10:00; 14:00 – Štětí
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnané prožití svátků našeho spasení!

8. 4. 2017 Kaple Svatého Ducha – výstava, vzpomínka a mše za v ní pohřbené patrony nejen liběchovského kostela

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 8. 4. 2017 Kaple Svatého Ducha – výstava, vzpomínka a mše za v ní pohřbené patrony nejen liběchovského kostela

Chápeme správně desatero? – 1. přikázání

První přikázání v desateru bereme nějak samozřejmě. Přiznejme si, že většinou nám první slova modliteb unikají a člověk je říká velmi zběžně, ať je to modlitba Páně – Otče náš, nebo Zdrávas Maria. A právě v prvních slovech často bývá skryta největší krása a vlastní poselství. Ne jinak je tomu i v desateru Božích přikázání. Je pravdou, že naše katechizmové: „V jednoho Boha věřiti budeš“, v Písmu sv. nenajdete. Sv. Augustin některá dlouhá přikázání zjednodušil do krátkých formulí. Ale právě u prvního přikázání se nám vytratila uvozující věta celého desatera: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z Egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mě.“ Nejprve něco udělal Bůh, udělal z Izraelity svobodného člověka, ale tuto svobodu mohl žít jen v závislosti na Hospodinu a v poslušnosti jeho přikázání. Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chápeme správně desatero? – 1. přikázání

Úprava času nedělních bohoslužeb

Od února došlo v naší kolatuře k úpravě času bohoslužeb. Úprava má dva projevy:
1) přesun Liběchovské nedělní mše na sobotu večer na 17:00 (sloužena s nedělní platností)
2) posun nedělní tradiční mše svaté na 15:00.
V případě Liběchova je několik důvodů. Jednak v 7:30 je nedělní mše svatá atraktivní pro málokoho a zároveň reflektujeme také potřebu a touhu po svátosti smíření, neboť ve všední dny jsou pracující s volným časem doslova na štíru.
V sobotu bude tedy v Liběchově možnost přistoupit ke svátosti smíření před i po mši svaté.
V Hoštce v neděli bude možnost přistoupit  ke svátosti smíření před nedělní  mší svatou v dostatečném předstihu, aby nebyla narušena příprava mše svaté a začala včas (cca do 8:45). Možnost přistoupit ke svátosti smíření po čtvrteční mši svaté zůstává.
Ve Štětí je možnost přistoupit ke svátosti smíření ve všední den, po ranní mši svaté a nebo v pátek před večerní mší svatou. V neděli pak po dopolední mši svaté a nebo před tradiční mší svatou.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úprava času nedělních bohoslužeb