Kratičké ohlédnutí za Vánocemi v našich kostelích

Bratři a sestry, vážení přátelé,
13. ledna skončila pro nás křesťany doba vánoční, a to je příležitost, abychom se za ní alespoň letmo poohlédli a poděkovali.
Asi každý z Vás zaznamenal vánoční bohoslužby. Svým hlasem k nim svolávaly zvony. Viděli jste jistě plakáty, kterými jsme Vás do kostela pozvali na půlnoční, Boží hod a na daší mše svaté, či na další akce, jako Zpívání koled, či Svatoštěpánské zpíváníčko, Tříkrálové žehnání domů a nebo také úplně na závěr Tříkrálový koncert, při němž zazněla Česká mše vánoční J. J. Ryby.
Během Vánoc probíhala na dvou místech, tedy v Hoštce a v Liběchově sbírka na opravu varhan. Výtěžek byl bezezbytku převeden na účty veřejných sbírek, které byly právě na opravu varhan vyhlášeny. Cíli, který jsme si vytýčili, jsme tedy po Vánocích blíže v Hoštce o 6960,- Kč a v Liběchově o 7 194 Kč. Za to patří všem dárcům poděkování, a to jak těm anonymním, kteří bez okázalosti přispěli při sbírce, tak i těm, kdo přinesli svůj dar osobně, ale nepřáli si být jmenováni, neboť ten, který štědrost odplácí, stejně jejich jména zná.
Bývá zvykem poděkovat spolupořádajícím subjektům, účinkujícím, zkrátka lidem, které stejně vždy známe z plakátků, a samozřejmě i já jim děkuji. Nicméně skoro vždy se zapomíná na ty, bez nichž by nic nebylo, ale přesto stojí anonymně vzadu.
A tak bych zde rád poděkoval právě jim, všem farníkům, kteří vyzdobili a připravili kostely tak, aby v nich bylo možné setkat se s tím, jehož narození v tichosti zpřítomňoval kostelní betlém. Zároveň jim děkuji i proto, že jsou nositeli živé tradice církve, včetně té vánoční. Díky nim není kostel muzeum a betlém exponát. Myslím, že právě to je ten nejpodstatnější rozměr, o který o Vánocích jde a díky němuž je vánoční kostel přitažlivější než výstavy betlémů, či expozice týkající se lidových tradic v muzeích.
Ještě jednou tedy všem Pán Bůh Zaplať.

Rubriky: Nezařazené, Opravy, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kratičké ohlédnutí za Vánocemi v našich kostelích

O čem se jedná v parlamentu – stručně a jasně. (Změna definice manželství, Istambulská úmluva)

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O čem se jedná v parlamentu – stručně a jasně. (Změna definice manželství, Istambulská úmluva)

Novoroční zamyšlení: Křesťané jako hlasatelé Krista ukřižovaného vs. Lídři k lepším věcem

Bratři! Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé. (Bible 1 Kor 1,22-25)

Dovolte mi, na začátku roku 2019 krátké zamyšlení, pro které bych hned v úvodu použil citát, který jste možná už zaznamenali na konci jednoho z příspěvků na našem farním webu. Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Novoroční zamyšlení: Křesťané jako hlasatelé Krista ukřižovaného vs. Lídři k lepším věcem

6. 1. 2019 – Tříkrálový Koncert – J. J. Ryba: Česká mše Vánoční

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 6. 1. 2019 – Tříkrálový Koncert – J. J. Ryba: Česká mše Vánoční

Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2018/19

narození24. 12. 2018 – Štědrý den:
Štětí:
22:00 – Půlnoční mše svatá
(Narození páně mše v noci)

25.12. 2018 – Slavnost Narození Páně
Hoštka: 9:00 – Mše svatá
Štětí: 10:30 – Mše svatá
Štětí: Betlém přístupný od 14:30 do 16:00
Štětí: 15:00 – Tradiční mše svatá
Liběchov: 17:00 – Mše svatá, 18:00 – Zpívání u betléma

26. 12. 2018 – Svátek sv. Štěpána
Štětí:
10:30 – Mše svatá
Hoštka: 14:00 – Pásmo koled v podání Hošteckých dětí a dalších hostí, zazní nejznámější vánoční koledy a písně v doprovodu několika hudebních nástrojů.
Radouň: 16:30 koncert v kapli sv. Floriána u Radouňského betléma, zazní nejznámější koledy a písně Vánoc

27. 12. 2018 – Svátek sv. Jana, evangelisty
Štětí: 8:00 – Mše svatá, po mši svaté, žehnání vína.
Hoštka: 18:00 – Mše svatá, po mši svaté, žehnání vína.

28. 12. 2018 – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Štětí: 17:00 – Mše svatá

29. 12. 2018 – Pátý den v oktávu narození Páně
Liběchov:
17:00 – Mše svatá s nedělní platností

30. 12. 2018 – Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Hoštka: 9:00 – Mše svatá
Štětí: 10:30 – Mše svatá
Štětí: 15:00 – Tradiční mše svatá

31. 12. 2018 – Sedmý den v oktávu narození Páně
Štětí: 8:00 – Mše svatá

1. 1. 2019 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok
Hoštka:
9:00 – Mše svatá
Štětí: 10:30 – Mše svatá
Štětí: 15:00 – Tradiční mše svatá

Dovolte, abych Vám všem popřál požehnané prožití vánočních svátků, které nesou pečeť radosti z narození Spasitele.

P. Anselm, O. Praem.

 

 

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2018/19

Kristus náš Král – Král ukřižovaný

Slavili jsme Slavnost Ježíše Krista Krále, slavnost, která má deklarovat naši touhu, aby Kristus byl králem našich životů a aby skrze nás se stával králem celé Země, tedy všech co na ní žijí.

Máme toužit ne po super lidském vedení, ale po tom, abychom se nechali vést ve svém životě Kristem. To nám však odkrývá zajímavý pohled. Zatímco lidsky nám často v lidské společnosti stačí, když toužíme po tom, aby ti co ji vedou se změnili a nebo, aby byli nahrazeni jinými, před Kristem Králem najednou musíme a máme toužit, abychom se my změnili. Jedině tady lze začít. Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kristus náš Král – Král ukřižovaný

18. 11. 2018 – Svatootmarská pouť v Hoštce

220px-Otmar_von_St-Gallen2Vážení přátelé přijměte srdečné pozvání na Svatootmarskou pouť v kostele sv. Otmara v Hoštce, která se uskuteční 18. 11. 2018.

Začátek poutní mše sv. v 9:00 hod.
Začátek tradiční poutní mše sv. ve 15:00.

Mše s nedělní platností v sobotu v 17:00 v Liběchově a nedělní mše svatá v neděli v 10:30 ve Štětí proběhnou jako obvykle.

Sv. Otmar se projevil v historii Hoštky jako mocný ochránce a přímluvce. Budeme rádi, když ho s námi oslavíte a budete prosit o přímluvu při tradiční mši svaté i Vy.

Mapa ZDE.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. 11. 2018 – Svatootmarská pouť v Hoštce

Exorcismus v praxi – Přenáška doc. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L., proděkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Krásná přednáška doc. P. Jaroslava Brože, Th. D. S.S.L. – exorcisty o boji proti zlu a vyhánění zlého: klikněte ZDE

Přednáška se konala 2. 6. 2017.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exorcismus v praxi – Přenáška doc. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L., proděkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Halloween a křesťansví – Odpověď exorcisty

V poslední době se stále víc do našich škol dostává slavení svátku Halloween. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tento svátek slučitelný s křesťanstvím a jestli jeho aktivní slavení není v rozporu s naší křesťanskou vírou. V naší farnosti jsou na to velmi rozdílné názory. Někteří tvrdí, že na tom nic není, že je to jako maškarní před postní dobou, a jiní zase, že jde o návrat k pohanství a že slavit tento svátek je hřích. Děkuji za odpověď. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Halloween a křesťansví – Odpověď exorcisty

Je proměna kostela v nekostel opravdu záchrana?

Lidé už si často zvykli na to, že se kostel občas změní v obřadní síň, někdy v koncertní, někdy v galerii, někdy dokonce v nějaké tzv. víceúčelové zařízení. A tak už je nebolí, že z kostela sv. Michaela v Praze je divoká show, z kostela sv. Anny (dnes tzv. Pražská křižovatka) prostor, který se využívá ke všemu možnému, jen v něm nic nepřipomíná, že to byl významný chrám, který sloužil Trojjedinému Bohu. A bohužel k nim přibylo mnoho dalších a vypadá, že další i přibudou. Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Je proměna kostela v nekostel opravdu záchrana?