2. 7. 2016 Pouť ke sv. Prokopu v Černěvsi

prokop1Srdečně vás zveme na poutní mši svatou v kostele svatého Prokopa v Černěvsi
v sobotu 2. 7.  2016 v 17.00 hod.

Mše v kostel sv. Prokopa bude sloužena po dlouhé době kdy se opravoval a třebaže ještě opravy nejsou u konce je více než vhodné svěřit jak poutníky tak obec do ochrany tohoto patrona.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. 7. 2016 Pouť ke sv. Prokopu v Černěvsi

Pouť ke sv Petru a Pavlu na Chcebuz

svaty_petr_a_pavelV neděli dne 26. 6. 2016
se na Chcebuzi koná pouť v kostele sv.Petra a Pavla.

V 10:00 zde bude sloužena mše svatá.

V 14:00 bude poutní mše svatá sloužena v tradičním ritu.

Pro lepší orientaci vzdálených: Mapa

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pouť ke sv Petru a Pavlu na Chcebuz

Druhá červnová návštěva biskupa Jana v naší kolatuře

Dobrovolní hasiči ve Vědomicích slavili v sobotu 18. června 2016 130. výročí založení sboru. Slavnosti se zúčastnil biskup Jan, který požehnal prapor sboru novou hasičskou stříkačku. Ta bude sloužit dětem při soutěžích.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhá červnová návštěva biskupa Jana v naší kolatuře

Noc kostelů, návštěva biskupa Jana v Hoštce a poutní slavnost ve Velešicích

biskup Jan oslavy11. 6. 2016 byly kostely v Hoštce otevřené, neboť farnost Hoštka pro obyvatele města nachystala tzv. Noc kostelů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie probíhal výklad o Mariánské symbolice v kostele, ale i o úctě k Panně Marii v církvi. Výklad nachystala paní Klekerová z Kochovic. Kostel sv. Otmara pak byl přístupný k prohlídce.

12. 6. 2016 biskup Jan navštívil farnost Hoštka, kde ve farním kostele od 10 hodin celebroval mši svatou. Mši doprovázel Litoměřický chrámový sbor. Na závěr požehnal pan biskup vyšívaný znak města Hoštka. Mše se uskutečnila na poděkování 750 let Boží ochrany města Hoštka a jejích obyvatel.

Následující den v neděli 13. 6. 2016 probíhala pak pouť u sv. Antonína ve Velešicích, autobus zajištěný farností Hoštka, který vezl farníky ze Chcebuze, Štětí a Hoštky zdarma svezl i všechny ty, kteří chtěli třebas jen kostelík sv. Antonína vidět. Od 10 hodin pak byla sloužena poutní mše svatá, kterou zakončilo požehnání všem cyklistům a jejich dopravním prostředkům.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Noc kostelů, návštěva biskupa Jana v Hoštce a poutní slavnost ve Velešicích

Dětský tábor 2016

tábor

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dětský tábor 2016

Noc kostelů v Hoštce 10. 6. 2016

Římskokatolická farnost Hoštka pro Vás připravila Noc kostelů v Hoštce, na kterou Vás srdečně zve: Nk


KAPLE PANNY MARIE
Otevřeno od 16:00 – 0:00
16:00 a každou následující hodinu přednáška paní Vlasty Klekerové: Mariánská kaple, jak ji neznáte. (Vyprávění z historie, výklad symboliky a významu křesťanských pravd víry zachycených v interiéru kaple) Přednáška trvá cca 30 minut.
V mezičase prostor pro modlitbu, ztišení, případně dotazy. Poslední přednáška 23:00.

16.30 (cca) živý přenos z místa do vysílání Radia Proglas

KOSTEL SV. OTMARA:
16:00 – 0:00 – Otevřen k prohlídce, k dispozici budou texty o sv. Otmarovi, patronovi kostela a historii farnosti a kostela.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Noc kostelů v Hoštce 10. 6. 2016

Tajemníci městských úřadů v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Dne 28. 4. 2016 hostilo město Štětí setkání tajemníků městských úřadů z Ústeckého kraje, součástí programu tohoto setkání byla i návštěva našeho kostela sv. Šimona a Judy s výkladem o jeho historii v podání duchovního správce farnosti.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tajemníci městských úřadů v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Den Země na základních školách ve Štětí

I v letošním roce navštívili žáci 8. tříd základních škol ve Štětí v rámci Dne Země (22. 4.) náš kostel sv. Šimona a Judy. Farnost spolupracuje na projektu, který vznikl před několika lety ve spolupráci s Městem Štětí a základními školami a dostal název „Toulky Štětskou historií“. Behem tohoto programu žáci putovali Štětím, viděli jeho historické pohlednice, aby si dovedli představit zašlou krásu města. Jako jeden z mála svědků minulosti, který přežil až do dnešních dnů, je i náš kostel, ve kterém mohli osmáci vyslechnout krátký výklad o jeho historii v podání správce P. Anselma a slyšet autentickou hru na varhany v podání pana Miloslava Šimka. Postupně se během dopoledne vystřídali v našem kostele všechny osmé třídy, které na štětských základních školách existují.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den Země na základních školách ve Štětí

18. 4. 2015 Den památek v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Počeplice, Štětí
Popis: Prohlídka památek v Počeplicích – procházka podél Labe do Štětí, slovem provází pan Plaček. Prohlídka kostela sv. Šimona a Judy s varhanním koncertem. Odjezd ve 14 hodin z Mírového náměstí autobus zajištěn a doprava je zdarma.

 

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. 4. 2015 Den památek v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Požehnané prožití svátků našeho spasení!

zmrtvýchvstáníTo je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.

Požehnané prožití těchto dní přeje všem návštěvníkům našich stránek:

P. Anselm, O. Praem.

  • VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
  • Zelený čtvrtek – Mše 17:00 Štětí
  • Velký pátek – obřady – 17:00 Štětí (10:00 Křížová cesta v Liběchově)
  • Bílá sobota – velikonoční vigilie – 18:30 – Štětí
  • Slavnost zmrtvýchvstání Páně – 10:00; 14:00 – Štětí
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnané prožití svátků našeho spasení!