Chápeme správně desatero? – 1. přikázání

První přikázání v desateru bereme nějak samozřejmě. Přiznejme si, že většinou nám první slova modliteb unikají a člověk je říká velmi zběžně, ať je to modlitba Páně – Otče náš, nebo Zdrávas Maria. A právě v prvních slovech často bývá skryta největší krása a vlastní poselství. Ne jinak je tomu i v desateru Božích přikázání. Je pravdou, že naše katechizmové: „V jednoho Boha věřiti budeš“, v Písmu sv. nenajdete. Sv. Augustin některá dlouhá přikázání zjednodušil do krátkých formulí. Ale právě u prvního přikázání se nám vytratila uvozující věta celého desatera: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z Egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mě.“ Nejprve něco udělal Bůh, udělal z Izraelity svobodného člověka, ale tuto svobodu mohl žít jen v závislosti na Hospodinu a v poslušnosti jeho přikázání. Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chápeme správně desatero? – 1. přikázání

Úprava času nedělních bohoslužeb

Od února došlo v naší kolatuře k úpravě času bohoslužeb. Úprava má dva projevy:
1) přesun Liběchovské nedělní mše na sobotu večer na 17:00 (sloužena s nedělní platností)
2) posun nedělní tradiční mše svaté na 15:00.
V případě Liběchova je několik důvodů. Jednak v 7:30 je nedělní mše svatá atraktivní pro málokoho a zároveň reflektujeme také potřebu a touhu po svátosti smíření, neboť ve všední dny jsou pracující s volným časem doslova na štíru.
V sobotu bude tedy v Liběchově možnost přistoupit ke svátosti smíření před i po mši svaté.
V Hoštce v neděli bude možnost přistoupit  ke svátosti smíření před nedělní  mší svatou v dostatečném předstihu, aby nebyla narušena příprava mše svaté a začala včas (cca do 8:45). Možnost přistoupit ke svátosti smíření po čtvrteční mši svaté zůstává.
Ve Štětí je možnost přistoupit ke svátosti smíření ve všední den, po ranní mši svaté a nebo v pátek před večerní mší svatou. V neděli pak po dopolední mši svaté a nebo před tradiční mší svatou.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úprava času nedělních bohoslužeb

Připravujeme

kalendar1Na tomto místě naleznete připravované akce a události. Aneb co chystáme a postupně se rodí k Boží oslavě i osvětě a vzdělání nejen křesťanů. Po rozkliknutí naleznete přehled akcí.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připravujeme

Tříkrálový koncert ve Štětí 6. 1. 2017 – 18 hod.

trikralovy-koncert-2017Euphonia
Dětský komorní sbor vznikl na ZUŠ Kralupy nad Vltavou v roce 2007, má v současnosti dvě oddělení, LIŠTIČKY (mladší zpěváčci) a CANTANTI BRAVI (zpěváci pokročilejší). Pokud účinkujeme na větších akcích, oba sbory se spojí pod názvem EUPHONIA. Oba sbory řídí  a hlasově vede sbormistryně  Ing. Pavla Kšicová.
Sbor vystoupil opakovaně při různých příležitostech v PRAŽSKÉ KATEDRÁLE,  zazpíval i ve Valdštejnském paláci na SNÍDANI V SENÁTU.V roce 2008 napsal hudební skladatel a mykolog Václav Hálek pro sbor originální cyklus dětských písniček s houbovou tematikou. Tento cyklus patří ke kmenovému repertoáru malého tělesa, nahrávka, kterou sbor natočil, je součástí knížky pro děti s názvem „Máme rádi houbičky“ (Holman nakladatelství). Sbor již pravidelně vystupuje na koncertech pro SPOLEČNOST ČESKÝCH SKLADATELŮ,  opakovaně se účastní pražské soutěže ALLEGRO – letos 1.cena. Vystupuje i na červnovém MEZINÁRODNÍM FESTIVALU DĚTÍ v pražském paláci Hybernia. V roce 2015 se sbor zúčastnil MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH SBORŮ v italském Terstu. Na  letošní sborové soutěži v Mnichově Hradišti se umístil ve ZLATÉM PÁSMU.

V programu zazní vánoční zpěvy jak je neznáte, původem z mnoha zemí Evropy.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálový koncert ve Štětí 6. 1. 2017 – 18 hod.

První svaté přijímání 26. 12. 2016

Velkým dnem byl svátek patrona naší Litoměřické diecéze sv. Štěpána pro čtveřici, která se připravovala od začátku školního roku na 1. svaté přijímání, a to pro Emičku, Štěpána, Kubu a Klárku.
26-12-16-1 Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První svaté přijímání 26. 12. 2016

Zpívání koled u betléma v naší kolatuře.

V naší kolatuře krom vánočních bohoslužeb proběhlo trojí zpívání u betléma, které se uskutečnilo ve dnech 25 a 26. 12. tedy během prvních dvou dní oktávu Narození Páně.

Maraton odstartoval v kostele sv. Havla v Liběchově 25. 12. v 16 hodin.

Pro každého byly připraveny vytištěné texty, aby pomohly naší občas děravé paměti, a za varhany usedl skvělý přes své mládí už mnoha oceněními ověnčený hudebník, pedagog teplické konzervatoře a varhaník (nejen) malostranského chrámu sv. Mikuláše, pan MgA. Přemysl Kšica.
Mezi všeobecně známýlibechov-koledymi vánočními melodiemi bylo i několik, které mnozí návštěvníci slyšeli poprvé, mezi nimi i moravská lidová, ale hlavně „naše spolková“ koleda Vím já kostelíček.
Setkání se neslo v přátelském vánočním duchu, k němuž přispěl i zdánlivě prostý příběh z úst pana faráře, vyprávění o pastýři a stéble slámy z betlémských jesliček.
(ze článku spolku Liběchov sobě, spolupořadatele akce, rovněž tak foto)
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpívání koled u betléma v naší kolatuře.

Svěcení vína na sv. Jana Evangelistu.

 

grandes_heures_anne_de_bretagne_saint_jeanPo smrti císaře Domiciána se Jan mohl vrátit do Efesu, kde, podle legendy, velekněz chrámu bohyně Diany, ho nechá vypít kalich vína s jedem. Jan udělal nad kalichem znamení kříže a víno vypil. Všichni, kdo věděli o jedu, čekali že Jan zemře, ale Janovi se nic nestalo.

V nejznámějším chrámu, který nese jeho jméno, v basilice sv. Jana v Lateránu, mezi jinými relikviemi svatého, se uchovává pohár, do kterého byl přisypán onen jed, který měl usmrtit Jana.

Proto se dávalo toho dne světit víno, jež se podávalo se slovy: „Pij lásku sv. Jana.“ Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svěcení vína na sv. Jana Evangelistu.

Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2016

narození24. 12. 2016 – Štědrý den:
Štětí:
22:00 – Půlnoční mše svatá
(Narození páně mše v noci)

25.12. 2016 – Slavnost Narození Páně
Hoštka: 9:00 – Mše svatá
Štětí: 10:30 – Mše svatá
Štětí: Betlém přístupný od 13:00 do 15:00
Štětí: 14:00 – Tradiční mše svatá
Liběchov: 16:00 – Zpívání u betléma 17:00 – Mše svatá

26. 12. 2016 – Svátek sv. Štěpána
Hoštka:
10:00 – Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí
Hoštka: 15:00 – Pásmo koled v podání Hošteckých dětí a dalších hostí, zazní nejznámější vánoční koledy a písně v doprovodu několika hudebních nástrojů.
Radouň: 17:00 koncert v kapli sv. Floriána u Radouňského betléma, zazní nejznámější koledy a písně Vánoc

27. 12. 2016 – Svátek sv. Jana, evangelisty
Štětí: 8:00 – Mše svatá, po mši svaté, žehnání vína.
Hoštka: 17:00 – Žehnání vína

30. 12. 2016 – Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Štětí: 17:00 – Mše svatá

1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok
Štětí:
10:00 – Mše svatá
Štětí: 14:00 – Tradiční mše svatá

Dovolte, abych Vám všem popřál požehnané prožití vánočních svátků, které nesou pečeť radosti z narození Spasitele.

P. Anselm, O. Praem.

 

 

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2016

18. 12. 2016 Adventní koncert v Liběchově

adventni_koncer4

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. 12. 2016 Adventní koncert v Liběchově

13. 12. 2016 Adventní koncert ke cti sv. Lucie

koncert-lucie

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13. 12. 2016 Adventní koncert ke cti sv. Lucie