Tajemníci městských úřadů v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Dne 28. 4. 2016 hostilo město Štětí setkání tajemníků městských úřadů z Ústeckého kraje, součástí programu tohoto setkání byla i návštěva našeho kostela sv. Šimona a Judy s výkladem o jeho historii v podání duchovního správce farnosti.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tajemníci městských úřadů v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Den Země na základních školách ve Štětí

I v letošním roce navštívili žáci 8. tříd základních škol ve Štětí v rámci Dne Země (22. 4.) náš kostel sv. Šimona a Judy. Farnost spolupracuje na projektu, který vznikl před několika lety ve spolupráci s Městem Štětí a základními školami a dostal název „Toulky Štětskou historií“. Behem tohoto programu žáci putovali Štětím, viděli jeho historické pohlednice, aby si dovedli představit zašlou krásu města. Jako jeden z mála svědků minulosti, který přežil až do dnešních dnů, je i náš kostel, ve kterém mohli osmáci vyslechnout krátký výklad o jeho historii v podání správce P. Anselma a slyšet autentickou hru na varhany v podání pana Miloslava Šimka. Postupně se během dopoledne vystřídali v našem kostele všechny osmé třídy, které na štětských základních školách existují.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den Země na základních školách ve Štětí

18. 4. 2015 Den památek v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Počeplice, Štětí
Popis: Prohlídka památek v Počeplicích – procházka podél Labe do Štětí, slovem provází pan Plaček. Prohlídka kostela sv. Šimona a Judy s varhanním koncertem. Odjezd ve 14 hodin z Mírového náměstí autobus zajištěn a doprava je zdarma.

 

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. 4. 2015 Den památek v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Požehnané prožití svátků našeho spasení!

zmrtvýchvstáníTo je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.

Požehnané prožití těchto dní přeje všem návštěvníkům našich stránek:

P. Anselm, O. Praem.

  • VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
  • Zelený čtvrtek – Mše 17:00 Štětí
  • Velký pátek – obřady – 17:00 Štětí (10:00 Křížová cesta v Liběchově)
  • Bílá sobota – velikonoční vigilie – 18:30 – Štětí
  • Slavnost zmrtvýchvstání Páně – 10:00; 14:00 – Štětí
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnané prožití svátků našeho spasení!

Každý potřebuje uzdravení ze svých hříchů!

„Říká se, že dnešní doba je nemocná nerozhodností. Jednou z příčin mohou být naše slabosti, které však můžeme ve svaté zpovědi odevzdat Božímu milosrdenství a nechat se uzdravit. Někdy se trápíme hledáním toho, co je třeba vyznat. Někdo dokonce říká, že je zbytečné chodit ke zpovědi, když nemáme těžké hříchy. Opak je pravdou. Nikdo není tak zdravý, aby nepotřeboval uzdravení duše. Hřích spočívá v tom, jakým způsobem člověk Bohu odpovídá. Proto je dobře nejprve žasnout nad Boží štědrostí k nám, abychom si uvědomili, jak málo býváme vděční, jak málo se umíme radovat z Boží přízně. Pak se ptejme na to, co nás mrzí, co třeba není ani hříchem, ale je kořenem různých chyb. Může to být zklamání, zranění, utrpěná křivda, s níž jsme se nevyrovnali, zatrpklost, která způsobila naše uzavření, nepříjemnosti s druhými, které jsme ani nezavinili, ale kvůli nimž se některým lidem vyhýbáme, nevyslyšená modlitba, kvůli níž se mračíme na Pána Boha, nesplněné přání, od něhož jsme se nedokázali osvobodit, možná jen špatné počasí a nízký tlak nahrávají naší nechuti, uzavřenosti, skepsi a špatné náladě, kterou neumíme ovládat. Právě v těchto úzkostech, které nejsou samy o sobě hříchem, můžeme hledat příčiny naší nedbalosti a roztržitosti v modlitbě, naší netrpělivosti, škodolibosti, pomstychtivosti či nepřejícnosti a nelaskavosti, naší duchovní stagnace. Za neochotou přijímat Boží vnuknutí je často skrytá nedostatečná víra, která by naopak rostla a sílila větším spoléháním na Boha než na vlastní zkušenosti, větší důvěrou v jeho moc, která umí překonat naše strachy.“ (z pastýřského listu arcibiskupa Jana Graubnera pro I. neděli postní)

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Každý potřebuje uzdravení ze svých hříchů!

Máme s muslimy stejného Boha? Odpověď prof. Halíkovi

Následující text, který je odpovědí na článek prof. T. Halíka „Máme s muslimy stejného Boha?“, vyšel v Katolickém týdeníku 1 / 2016 – ovšem zkrácený na hranici srozumitelnosti.

Spoluautoři textu jsou:
Mgr. Petr Dvořák, Ph. D.,
Prof. PhDr. Efrem Jindráček, OP. Ph.D.
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.

V Perspektivách č. 50/2015 nabídl prof. Tomáš Halík svůj názor na otázku: „Máme s muslimy stejného Boha?“. Velmi se zde blíží pozici, kterou lze označit za náboženský pluralismus a která odporuje učení katolické církve (pro podrobnější argumentaci srovnej např. dokument Mezinárodní teologické komise Křesťanství a ostatní náboženství z roku 1996, česky Krystal 1999). Autor píše do Katolického týdeníku a působí jako katolický kněz, takže jeho názor nelze považovat za názor nezávislého intelektuála. Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Máme s muslimy stejného Boha? Odpověď prof. Halíkovi

Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2015

narození24. 12. 2015 – Štědrý den:
Štětí:
24:00 – Půlnoční mše svatá

25.12. 2015 – Slavnost Narození Páně
Liběchov:
7:30 – Mše svatá
Hoštka: 9:00 – Mše svatá
Štětí: 10:30 – Mše svatá
Štětí: Betlém přístupný od 13:00 do 15:00
Štětí: 14:00 – Tradiční mše svatá

26. 12. 2013 – Svátek sv. Štěpána
Štětí:
8:00 – Mše svatá
Litoměřice: 10:00 -Poutní mše svatá v katedrále sv. Štěpána
Hoštka: 15:00 – Pásmo koled v podání Hošteckých dětí a dalších hostí, zazní nejznámější vánoční koledy a písně v doprovodu několika hudebních nástrojů.
Radouň: 16:30 koncert v kapli sv. Floriána u Radouňského betléma, zazní nejznámnější koledy a písně Vánoc

27. 12. 2015 – Svátek sv. Rodiny
Liběchov: 7:30 – Mše svatá
Hoštka: 9:00 – Mše svatá
Štětí: 10:30 – Mše svatá
Štětí: 14:00 – Tradiční mše svatá

1. 1. 2016 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok
Štětí:
10:00 – Mše svatá
Štětí: 14:00 – Tradiční mše svatá

Dovolte, abych Vám všem popřál požehnané prožití vánočních svátků, které nesou pečeť radosti z narození Spasitele.

P. Anselm, O. Praem.

 

 

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2015

Máme s ateisty stejného Boha?

Milan Glaser

Zajisté. Věříme-li v Boha, pak pouze v jediného, Toho, který stvořil všechny lidi, nevyjímaje ani ateisty; který chce, aby se „všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy“ (1 Tim 2,3-4); který se narodil jako člověk, aby tuto pravdu dosvědčil (srov. Jan 18,37), který se vrátí a bude Soudcem všech lidí. Platí však také, že kdybychom ateistovi položili otázku, zda s námi sdílí našeho Boha, pak by nám s největší pravděpodobností odpověděl, že nikoli. Přesvědčovat jej o opaku a tvrdit mu, že je anonymním čili neuvědomělým křesťanem, by bylo hloupé a poněkud vlezlé. Na druhé straně to, co mají ateisté rádi nadevše, my křesťané určitě nemáme mít na místě Boha. To je velmi prostý fakt, který neprotiřečí vzájemnému respektu a platí i pro vztah křesťanů a hinduistů nebo křesťanů a muslimů. Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Máme s ateisty stejného Boha?

Adventní koncert v Hoštce 20.12. 2015

Římskokatolická farnost Hoštka a Město Hoštka

vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT

který se uskuteční dne 20. 12. 2015 od 17:00 v kostele Panny Marie v Hoštce (u silnice)

Zazní adventní hudba starých českých i světových mistrů
v
podání Miloslava Šimka a Jakuba Kośe, tenoristy účinkujícího v Národním divadle v Praze a dalších sborech.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní koncert v Hoštce 20.12. 2015

Adventní koncert v Liběchově 13. 12. 2015

Římskokatolická farnost Liběchov
pod záštitou starostky města Liběchov
Ing.Vladimíry Zralíkové

vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT

který se uskuteční dne 13. 12. 2015 od 17:00
v kostele sv. Havla v Liběchově

Zazní hudba starých českých i světových mistrů
v
podání MgA. Přemysla Kšicy, vyučujícího konzervatoře v Teplicích
a
Jakuba Kośe, tenoristy účinkujícího v Národním divadle v Praze a dalších sborech.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní koncert v Liběchově 13. 12. 2015