Svatohavelská pouť v Liběchově 15. 10. 2017

HavelVážení přátelé, přijměte prosím pozvání poutní bohoslužby v Liběchově 15. 10. 2017.

Od 10:00 bude sloužena v Liběchovském kostele sv. Havla  poutní mše svatá.

Tradiční poutní mše svatá tamtéž začne od 15:00. (bude sloužena dle misálu z roku 1962)

Navíc bude od 16:30 připraven ke cti sv. Havla – Svatohavelský varhanní koncert.

Městečko Liběchov se nachází na silniční spojnici Mělník – Štětí. Zároveň také je možná doprava vlakem tratí Lysá nad Labem – Ústí nad Labem. Mapa ZDE.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatohavelská pouť v Liběchově 15. 10. 2017

Svatohavelský varhanní koncert v Liběchově

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatohavelský varhanní koncert v Liběchově

Štětský varhanní podzim 2017

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Štětský varhanní podzim 2017

Dny evropského kulturního dědictví – Liběchov

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dny evropského kulturního dědictví – Liběchov

Každý kostel potřebuje i naši pomoc, tomu Liběchovskému se jí letos dostalo.

Krásu Liběchova podtrhuje řada cenných architektonických památek, z nichž mnohé patří mezi ty ohrožené. Barokní kostel sv. Havla, jehož podlahy i mobiliář ohrozil nepřítel všeho dřevěného, červotoč, si naši pomoc zaslouží nejen za to, že tam prožíváme mše a nádherné koncerty.
Aktuálně se dokončují na jeho štítu stavební práce,  které polykají nemalé finance, byť byly již nutné a provádějí se doslova za 5 minut 12. Ale současně proběhly i práce, které tolik finančních prostředků nespolkly, ale zato bylo třeba značné množství ochotných rukou.
Spolek „Liběchov sobě“ se rozhodl pomoci kostelu zevnitř.
Nejen, že díky spolku proběhl tolik potřebný úklid, ale navíc proběhla i brigáda, při níž členové spolku a mnozí další přátelé provedli nátěry dřevěných podlah, lavic a ostatního nábytku Lignofixem. (Materiál byl financován ze sbírky, kterou  bylo možno podpořit při několika kulturních akcích.)  Zároveň z postranních oratoří doputovaly do příčné lodi zachovalé části oltářů a byly umístěny zpět na místa kde oltáře stávaly.
Tímto byla ukončena záchrana, kterou bylo možno provést svépomocí.
Nyní bude úsilí směřováno na  postupné restaurování, a tím záchranu  dřevěných soch, napadených červotočem. V nejbližší době bude odvezena dvojice soch andílků na oltáři, které jsou v havarijním stavu, nejprve k ozáření do Středočeského muzea v Roztokách, a poté budou v restaurátorské dílně biskupství opraveny.

3 5Nezbývá než poděkovat účastníkům brichády: Členům spolku „Liběchov sobě“, panu Vítězslavu Štajnochrovi, Ludmile Klimovičové, Ludmile Dostálové, manželům Brožovým, manželům Poslovým včetně synů Jindřicha a Vojtěcha, panu Janu Baloghovi, Milanu Buškovi, dále pak rodinným příslušníkům členek spolku. Též děkujeme všem dárcům z jejichž finančních prostředků se materiál na ochranné nátěry pořídil.
(článek: http://kostelicek.eu/ – redakčně upraveno)

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Každý kostel potřebuje i naši pomoc, tomu Liběchovskému se jí letos dostalo.

Letní tábor Horní Vysoká 2017 – jedno takové ohlédnutí

Radostnou stránkou života naší kolatury je letní tábor, plný katechezí, modliteb, ale také her. Tento rok proběhl již po šesté.

Jak to začalo …
Nespojily se instituce, jak by se mohlo někomu zdát, ale sešli se lidé – Jeden kněz, dva bohoslovci (P. Anselm, Alois a Štěpán) a tucet dětí. Ale ne ve Štětí, ale v Horním Újezdě na Vysočině. Tam se totiž konal první ročník této, můžeme dnes říci, úspěšné řady dětských táborů. Faru tenkrát ochotně zapůjčil ke konání tábora P. Protivínský, dokonce několik dětí na tábor dovedl a tak to začalo.

Cesta k Horní Vysoké
Druhý ročník se ale už konal na faře ve Štětí. Přece jen lépe se vše dělá tam, kde to známe. Jádro zůstalo stejné, jen místo se změnilo a přijely jiné děti, ale také přibyli spolupracovníci. Jeden rok s námi byla na táboře paní učitelka Ivana, která měla šikovné ruce, Dominik, co všechny předběhl a pořádal rozcvičky, a nakonec Marie, která převzala po paní učitelce Ivaně Štafetu.
Přibyli ale nejen spolupracovníci, ale také děti a tak se stalo, že jsme se už na faru nevešli a cestou z prekérní situace pro nás byla Horní Vysoká, kde jsme letos byli již podruhé.

Horní Vysoká 15. – 23. 7. AD 2017
Jak bylo již řečeno i letos připravilo tábor podobné složení  jako posledních 5 let. P. Anselm, O. Praem, letos čerstvě jako P – P. Štěpán FSSP a jáhen Alois FSSP, díky němu nám odpadla starost s přípravou náplně. Posilou se nám staly dvě vedoucí Maruška z Hoštky a Amálka kousek od Pardubic. Opět lidé co jsou ochotni investovat trochu toho svého času do pořádání a příprav dětského tábora. Team lidí, ne tripartita FSSP, Premonstráti a ti další, ale P. Anselm, P. Štěpán,  Alois, Maruška a Amálka.
A pak přijely děti a odvez je autobus …

Letos nám na tábor přijelo 25 dětí. Mohlo jich být i více, ale někteří se neodtrhli od domácích počítačů, někteří, po té co zjistili, že se na táboře nepoužívají mobily, záhadně dostali týdenní horečku. Po přivítání ve Štětí na faře začal pro děti týdenní dětský tábor. Ano odvezl nás autobus, a to do Horní Vysoké, kde už na nás čekaly chatky v dostatečném množství, jen se nastěhovat. Ale tábor začal především první táborovou mší v kostele Povýšení sv. Kříže na Levíně, kterou sloužil novokněz P. Štěpán a tento důležitý úkol mu zůstal na celý tábor.

Ten letošní byl ale tak trochu jiný než ty předchozí: Z některých dětí se totiž stala mládež. A tak měl ten letošní tábor oproti těm předchozím dvě skupiny účastníků, děti a mládež. Děti od 6 do 12 let a mládež od 13 do 17 let.

Dětem velela vedoucí Maruška s pomocnicí Amálkou a duchovním rádcem P. Štěpánem. A tak se stalo, že hned v neděli se z dětí stali první křesťané prožívající obtíže prvních křesťanů v katakombách. Katecheze P. Štěpána, zaměřené na 7 svátostí korespondovaly s příběhy z katakomb a celek doplňovala tématická hra. Ze zaujetí starověkem a prvními staletími křesťanství je vytrhl výlet do nejmladšího skanzenu v Čechách do Zubrnic, kde se na chvíli ocitli na vesnici 19. století. Pak ale přišla neděle a všichni z katakomb zdárně vyvázli.

Mládež pak měli střídavě na starosti dva vedoucí – P. Anselm a hlavní vedoucí. O velení se poctivě střídali, protože dobře oba znají zásadu – Velte tomu třeba blbě, ale vždycky jenom jeden. Duchovně pak o ně pečovala osoba nejpovolanější P. Štěpán, (na kterém olej po svěcení ještě nezaschl). Ten si s prvotním kněžským nadšením a pílí připravoval katecheze. A tak mládež prožívala také týden katechezí a  her, ale v jiném levelu, tj. pro pokročilé. Na jeden den se dokonce stali všichni součástí Italské mafie. Ale i mládež jela na výlet spolu s mladšími do Zubrnic. Svoji pravou identitu odhalili, když ve staré škole neomylně zaujali oslovské lavice, na čež vtipně průvodkyně ze Zubrnic vedoucí upozornila. Na jejich obhajobu vnímavosti vedoucích, je nutné říci, že již několik dní to samé tušili.


Týden vylomenin, her, a ostatních radostí však rychle skončil, a přišel den, kdy mládežníci zase musí vstoupit do role vzorných dětí svých rodičů. Ale hlavně –  zase přijel autobus.

Tábor byl vyhodnocen všichni dostali diplomy a po úklidu všichni nasedli do autobusu a hurá do Štětí na mši s rodičema. Při té kázal jáhen Alois a sloužil novokněz Štěpán, který na závěr uděloval novokněžské požehnání. Pro ty, co netuší, co to je – to je obřad, kdy člověku dá kněz ruce na hlavu, něco nesrozumitelně brblá a na konci se pak dostane obrázek.

Na závěr toho co jsme prožili nezbývá než se rozloučit slovy klasika:

TAK TAKOVÉ TO TEDY BYLO (JDC).

A co dál?
Příští rok se sejdeme opět na táboře. Třeba u táboráku. Vuřty budou!!!!

PS:

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní tábor Horní Vysoká 2017 – jedno takové ohlédnutí

13. 8. 2017 Mariánská pouť v Hoštce

nanebevzetíVážení přátelé, přijměte prosím pozvání na poutní mše svaté v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie v Hoštce, které zde budou slouženy dne 13. 8. 2017.

Od 10:00 hod mše svatá

Od 15:00 bude sloužena mše dle misálu z roku 1962. Po mši svaté následuje pobožnost u pomníku císaře Františka Josefa I. za spásu jeho duše.

Hoštka, cca 4 km od Štětí směrem na Litoměřice – Kostel se nachází přímo u hlavní silnice směrem na Litoměřice. MAPA ZDE

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13. 8. 2017 Mariánská pouť v Hoštce

Pouť ve Vetlé

jakubDne 29. 7. 2017 v 10:00 se v kostele sv. Jakuba ve Vetlé uskuteční poutní mše svatá. Všichni jsou srdečně zváni.

Kostel sv. Jakuba ve Vetlé vystavěn v době gotiky v tzv. krásném slohu. Unikátní je jeho jediný pilíř na který je sklenuto síňové dvoulodí.

Kostel prý se na místě dnešního nacházel již kolem roku 1000. Farnost doložena od roku 1334. V roce 1384 je zmíněno, že byl Augustiniánské kanonii v Roudnici nad Labem placen poplatek 24 grošů. Později byla farnost zrušena a Vetlá připojena k farnosti Roudnice nad Labem. Roku 1785 se však opět stala samostatnou farností.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pouť ve Vetlé

2. 7. 2017 Pouť ke sv Petru a Pavlu na Chcebuz

svaty_petr_a_pavelV neděli dne 2. 7. 2017
se na Chcebuzi koná pouť v kostele sv.Petra a Pavla.

V 10:00 zde bude sloužena mše svatá.

V 14:00 bude poutní mše svatá sloužena v tradičním ritu.

Pro lepší orientaci vzdálených: Mapa

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. 7. 2017 Pouť ke sv Petru a Pavlu na Chcebuz

1. 7. 2017 Pouť ke sv. Prokopu v Černěvsi

prokop1Srdečně vás zveme na poutní mši svatou v kostele svatého Prokopa v Černěvsi
v sobotu 1. 7.  2017 v 15.00 hod.

Mše v kostele sv. Prokopa bude sloužena po dlouhé době, kdy se opravoval, a třebaže ještě opravy nejsou u konce, je více než vhodné svěřit jak poutníky, tak obec do ochrany tohoto patrona.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. 7. 2017 Pouť ke sv. Prokopu v Černěvsi