Kontakty

Římskokatolická farnost Štětí nad Labem

Kostelní 175

411 08 Štětí

Tel: +420 731 402 596

E-mail: farnost.steti@dltm.cz

Bankovní spojení pro dárce:

farnost Horní Vidím:
farnost Hoštka: 2651103379/0800
farnost Hrušovany: 2651095399/0800
farnost Chcebuz: 2651101349/0800
farnost Liběchov: 219939952/0600
farnost Robeč:
farnost Štětí: 2651090379/0800
farnost Vetlá: 2600106887/2010

Rádi posloužíme svátostmi a svátostinami, na přání i v tradičním římském ritu dle Summorum pontificum.

Před křtem dětí či dospělých a svatbou jsou nutné přípravy.

Před pohřbem je nutné dohodnout datum s duchovním správcem dříve než na pohřební službě.

Použijte prosím kontakty, které jsou na stránkách k dispozici.
Tel: 731 402 596, E-mail: wegstadtl@seznam.cz

U křtu dětí se jedná o 4 setkání, cca 30 – 45 minut, v rozestupu týdne. Datum křtu je stanoven po poslední z nich. Je proto dobré dohodnout se nejméně měsíc před plánovaným křtem.

Křest dospělého vyžaduje vykonání kompletního poučení ve víře a trvá nejméně 1 rok s vykonáním příslušných obřadů během přípravy.

Křest mimo farnost bydliště se povoluje pouze na písemnou žádost s patřičnými náležitostmi a nutnými údaji, s uvedením důvodu jehož relevance je duchovním správcem posouzena. V případě nerelevantního důvodu je žádost zamítnuta.

Přípravy na biřmování trvají cca 1 rok podobně jako příprava na křest dospělého. Biřmování je v pravomoci diecézního biskupa a jeho možností. Datum nelze dohodnout na faře, ale je oznámeno po přípravě dle dohody duchovního správce s biskupstvím.

U sňatku je doba přípravy cca 3 měsíce. Setkání je zhruba 6, cca 30 – 45 minut, v rozestupu týdne.

Sňatek mimo farnost bydliště jednoho snoubence se povoluje pouze na písemnou žádost s patřičnými náležitostmi a nutnými údaji, s uvedením důvodu jehož relevance je duchovním správcem posouzena. V případě nerelevantního důvodu je žádost zamítnuta.

Pomazání nemocných je konáno idividuálně dle potřeb a dohody s duchovním správcem.

Zpověď se koná před bohoslužbou nebo pohoslužbě mimo neděle a nebo dle individuální dohody.

Před pohřbem je nutná dohoda s duchovním správcem, předání dat do matriky a dohodnutí podrobností obřadu.

Všechny žádosti a písemnosti dodané farnosti se vyřizují ve lhůtě do 30 dnů od doručení (otisk podacího razítka, datum na doručence pošty).

ZVONEK POUŽÍVEJTE NA PŘEDEM DOHODNUTÁ SETKÁNÍ NE VŠECHNA MÍSTA JSOU POD JEHO DOSAHEM !!!