Římskokatolická farnost Liběchov

Farní kostel: Sv. Havla, opata

O farnosti:
Kostel a farnost v Liběchově jsou poprvé doloženy roku 1352. Z doby předhusitské jsou známa jména některých plebánů (farářů). Před Husitskými válkami pobýval u Jindřicha Škopka z Dubé Jan Hus.Po protireformaci byla farnost připojena k farnosti Robeč a tento stav trval do roku 1731. 16. 8. 1731 byla vyhlášena samostatná farnost Liběchov.