Náš diecézní biskup byl hospitalizován

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, byl dnes (ve středu 12. dubna 2017) hospitalizován se srdeční příhodou. Jeho zdravotní stav je nyní stabilizován. Bližší informace v tuto chvíli podávat nemůžeme. Děkujeme za pochopení.
Pan biskup prosí o Vaše modlitby. (zdroj)

K této prosbě se ze srdce připojuji. Přiznejme si, že máme povinnost modlit se za své představené a často si myslíme, že stačí vzpomínka v kánonu při každé mši svaté. Modlitba je tím nejúčinnějším prostředkem k péči o celou církev i o každou osobu explicitně, nezapomínejme na to.

P. Anselm, O. Praem.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náš diecézní biskup byl hospitalizován

Požehnané prožití svátků našeho spasení!

zmrtvýchvstáníTo je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.

Požehnané prožití těchto dní přeje všem návštěvníkům našich stránek:

P. Anselm, O. Praem.

  • VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
  • Zelený čtvrtek – Mše 17:00 Štětí
  • Velký pátek – obřady – 17:00 Štětí (10:00 Křížová cesta v Liběchově)
  • Bílá sobota – velikonoční vigilie – 20:00 – Štětí
  • Slavnost zmrtvýchvstání Páně – 10:00; 14:00 – Štětí
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnané prožití svátků našeho spasení!

8. 4. 2017 Kaple Svatého Ducha – výstava, vzpomínka a mše za v ní pohřbené patrony nejen liběchovského kostela

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 8. 4. 2017 Kaple Svatého Ducha – výstava, vzpomínka a mše za v ní pohřbené patrony nejen liběchovského kostela

Chápeme správně desatero? – 1. přikázání

První přikázání v desateru bereme nějak samozřejmě. Přiznejme si, že většinou nám první slova modliteb unikají a člověk je říká velmi zběžně, ať je to modlitba Páně – Otče náš, nebo Zdrávas Maria. A právě v prvních slovech často bývá skryta největší krása a vlastní poselství. Ne jinak je tomu i v desateru Božích přikázání. Je pravdou, že naše katechizmové: „V jednoho Boha věřiti budeš“, v Písmu sv. nenajdete. Sv. Augustin některá dlouhá přikázání zjednodušil do krátkých formulí. Ale právě u prvního přikázání se nám vytratila uvozující věta celého desatera: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z Egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mě.“ Nejprve něco udělal Bůh, udělal z Izraelity svobodného člověka, ale tuto svobodu mohl žít jen v závislosti na Hospodinu a v poslušnosti jeho přikázání. Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chápeme správně desatero? – 1. přikázání

Úprava času nedělních bohoslužeb

Od února došlo v naší kolatuře k úpravě času bohoslužeb. Úprava má dva projevy:
1) přesun Liběchovské nedělní mše na sobotu večer na 17:00 (sloužena s nedělní platností)
2) posun nedělní tradiční mše svaté na 15:00.
V případě Liběchova je několik důvodů. Jednak v 7:30 je nedělní mše svatá atraktivní pro málokoho a zároveň reflektujeme také potřebu a touhu po svátosti smíření, neboť ve všední dny jsou pracující s volným časem doslova na štíru.
V sobotu bude tedy v Liběchově možnost přistoupit ke svátosti smíření před i po mši svaté.
V Hoštce v neděli bude možnost přistoupit  ke svátosti smíření před nedělní  mší svatou v dostatečném předstihu, aby nebyla narušena příprava mše svaté a začala včas (cca do 8:45). Možnost přistoupit ke svátosti smíření po čtvrteční mši svaté zůstává.
Ve Štětí je možnost přistoupit ke svátosti smíření ve všední den, po ranní mši svaté a nebo v pátek před večerní mší svatou. V neděli pak po dopolední mši svaté a nebo před tradiční mší svatou.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úprava času nedělních bohoslužeb

Připravujeme

kalendar1Na tomto místě naleznete připravované akce a události. Aneb co chystáme a postupně se rodí k Boží oslavě i osvětě a vzdělání nejen křesťanů. Po rozkliknutí naleznete přehled akcí.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připravujeme

Tříkrálový koncert ve Štětí 6. 1. 2017 – 18 hod.

trikralovy-koncert-2017Euphonia
Dětský komorní sbor vznikl na ZUŠ Kralupy nad Vltavou v roce 2007, má v současnosti dvě oddělení, LIŠTIČKY (mladší zpěváčci) a CANTANTI BRAVI (zpěváci pokročilejší). Pokud účinkujeme na větších akcích, oba sbory se spojí pod názvem EUPHONIA. Oba sbory řídí  a hlasově vede sbormistryně  Ing. Pavla Kšicová.
Sbor vystoupil opakovaně při různých příležitostech v PRAŽSKÉ KATEDRÁLE,  zazpíval i ve Valdštejnském paláci na SNÍDANI V SENÁTU.V roce 2008 napsal hudební skladatel a mykolog Václav Hálek pro sbor originální cyklus dětských písniček s houbovou tematikou. Tento cyklus patří ke kmenovému repertoáru malého tělesa, nahrávka, kterou sbor natočil, je součástí knížky pro děti s názvem „Máme rádi houbičky“ (Holman nakladatelství). Sbor již pravidelně vystupuje na koncertech pro SPOLEČNOST ČESKÝCH SKLADATELŮ,  opakovaně se účastní pražské soutěže ALLEGRO – letos 1.cena. Vystupuje i na červnovém MEZINÁRODNÍM FESTIVALU DĚTÍ v pražském paláci Hybernia. V roce 2015 se sbor zúčastnil MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH SBORŮ v italském Terstu. Na  letošní sborové soutěži v Mnichově Hradišti se umístil ve ZLATÉM PÁSMU.

V programu zazní vánoční zpěvy jak je neznáte, původem z mnoha zemí Evropy.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálový koncert ve Štětí 6. 1. 2017 – 18 hod.

První svaté přijímání 26. 12. 2016

Velkým dnem byl svátek patrona naší Litoměřické diecéze sv. Štěpána pro čtveřici, která se připravovala od začátku školního roku na 1. svaté přijímání, a to pro Emičku, Štěpána, Kubu a Klárku.
26-12-16-1 Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První svaté přijímání 26. 12. 2016

Zpívání koled u betléma v naší kolatuře.

V naší kolatuře krom vánočních bohoslužeb proběhlo trojí zpívání u betléma, které se uskutečnilo ve dnech 25 a 26. 12. tedy během prvních dvou dní oktávu Narození Páně.

Maraton odstartoval v kostele sv. Havla v Liběchově 25. 12. v 16 hodin.

Pro každého byly připraveny vytištěné texty, aby pomohly naší občas děravé paměti, a za varhany usedl skvělý přes své mládí už mnoha oceněními ověnčený hudebník, pedagog teplické konzervatoře a varhaník (nejen) malostranského chrámu sv. Mikuláše, pan MgA. Přemysl Kšica.
Mezi všeobecně známýlibechov-koledymi vánočními melodiemi bylo i několik, které mnozí návštěvníci slyšeli poprvé, mezi nimi i moravská lidová, ale hlavně „naše spolková“ koleda Vím já kostelíček.
Setkání se neslo v přátelském vánočním duchu, k němuž přispěl i zdánlivě prostý příběh z úst pana faráře, vyprávění o pastýři a stéble slámy z betlémských jesliček.
(ze článku spolku Liběchov sobě, spolupořadatele akce, rovněž tak foto)
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpívání koled u betléma v naší kolatuře.

Svěcení vína na sv. Jana Evangelistu.

 

grandes_heures_anne_de_bretagne_saint_jeanPo smrti císaře Domiciána se Jan mohl vrátit do Efesu, kde, podle legendy, velekněz chrámu bohyně Diany, ho nechá vypít kalich vína s jedem. Jan udělal nad kalichem znamení kříže a víno vypil. Všichni, kdo věděli o jedu, čekali že Jan zemře, ale Janovi se nic nestalo.

V nejznámějším chrámu, který nese jeho jméno, v basilice sv. Jana v Lateránu, mezi jinými relikviemi svatého, se uchovává pohár, do kterého byl přisypán onen jed, který měl usmrtit Jana.

Proto se dávalo toho dne světit víno, jež se podávalo se slovy: „Pij lásku sv. Jana.“ Celý příspěvek

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svěcení vína na sv. Jana Evangelistu.