Zpívání u Betléma a svěcení vína – 26. 12. a 27. 12. 2017 Hoštka

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpívání u Betléma a svěcení vína – 26. 12. a 27. 12. 2017 Hoštka

Zpívání u Betléma 25. 12. 2017 – Liběchov

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpívání u Betléma 25. 12. 2017 – Liběchov

16. 12. – 19:00 Adventní koncert v Hoštce

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 16. 12. – 19:00 Adventní koncert v Hoštce

Advent přichází – Adventní věnce světíme na všech bohoslužbách 1. neděle adventní!

Advent je čas přípravy na svátky Božího narození. Čím dál častěji jsou ale vánoční svátky oslavovány bez připomínání si té podstatné události: Vtělení Božího Syna. Ježíš najde nakonec místo v jesličkách pod vánočním stromečkem, ale mnohem hůře už hledá místo v lidském srdci. Jak se máme připravit na setkání s ním? Proč prožíváme adventní čas? Ta otázka vypadá až nesmyslně, vždyť dobře víme, že adventní doba je časem očekávání Božího narození. Spojujeme ji s roráty, které nám představují symbolický význam kontrastu světla a tmy.  Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Advent přichází – Adventní věnce světíme na všech bohoslužbách 1. neděle adventní!

Tři roky na našich kostelích (opravy 2015 – 2017)

Vážení přátelé pomalu se končí rok 2017 a opravy tohoto roku jsou dokončeny. Dovolte mi abych se s Vámi podělil o naše radosti a starosti, kterými jsme v letech 2015 – 2017 prošli. Není toho málo co se podařilo a myslím, že stejně jako by doba adventní měla být zastavením ve shonu, abychom s připravili na slavnost Narození Spasitele, pak je to také vhodná doba pro zastavení a ohlédnutí, možná i poděkování mnohým, kteří nás podporují.

Abych zvolil metodu, jak přehledně projít uplynulé tři roky, pak jsem zvolil asi tu, která je nejvíce po roce, tedy farnosti podle abecedy a na závěr vždy shrnující přehled nákladů. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tři roky na našich kostelích (opravy 2015 – 2017)

19. 11. 2017 – Svatootmarská pouť v Hoštce

220px-Otmar_von_St-Gallen2Vážení přátelé přijměte srdečné pozvání na svatootmarskou pouť v kostele sv. Otmara v Hoštce, která se uskuteční 19. 11. 2017.

Začátek poutní mše sv. v 10:00 hod.
Začátek tradiční poutní mše sv. ve 15:00.

Sv. Otmar se projevil v historii Hoštky jako mocný ochránce a přímluvce. Budeme rádi, když ho s námi oslavíte a budete prosit o přímluvu při tradiční mši svaté i Vy.

Mapa ZDE.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19. 11. 2017 – Svatootmarská pouť v Hoštce

Svatomartinská pouť na Horní Vidími 11. 11. 2017 – 11:00

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatomartinská pouť na Horní Vidími 11. 11. 2017 – 11:00

Veřejná sbírka na opravu zvonu na kostele sv. Havla v Liběchově

Vážení přátelé, bratři a sestry!

Velice nás potěšilo, když se v Liběchově zrodil nápad na opravu zvonu na kostele sv. Havla. Vždyť zvonění na kostelní věži člověka po mnoho let upozorňuje na přítomnost Boží, ale nejen to. Zvonění zvonu na kostele v určité doby a před zvláštními událostmi je symbolem řádu v životě člověka, symbolem citlivosti nejen vůči skutečnostem, kterými jsme doslova jen a jen zahlcováni.
Jak to však v životě bývá každé dobré dílo vyžaduje oběti, někdy čas, někdy jde doslova o tvrdou práci rukou a někdy je třeba vynaložit i finance. V opravě zvonu jde o ten poslední případ, kdy toto svépomocí nezvládneme. A proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou  sbírku.
A když veřejnou tím myslíme, podle všech pravidel a podle zákonů, které je nutné dodržovat.
Na tomto místě tedy postupně naleznete všechny dokumenty, které jsou důležité a které dosvědčuje, že se vše děje jak má. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Opravy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná sbírka na opravu zvonu na kostele sv. Havla v Liběchově

Slavnost posvěcení kostela a Slavnost sv. Šimona a Judy ve Štětí – 29. 10. 2017

simon_a_judaTento rok slavíme od konsekrace – posvěcení stávajícího kostela 232 let. Jak bylo zmíněno v jednom s předchozím článku o historii, konsekrován byl kostel pravděpodobně 28. 10. 1785. Dle zprávy z farní kroniky, kdy je zaznamenána slavnost posvícení za účasti kanovníka z Litoměřic dne 30. 10. 1938. Letos výmluvně a symbolicky neděle je opět 30. 10., a tak je příhodné tuto shodu připomenout, byť výročí není kulaté. Zároveň slavíme i výročí patronů kostela sv. Šimona a Judy.

Tuto slavnost přeloženou na neděli tedy oslavíme v neděli 29. 10. 2016 v 10:00 hodin společnou mší svatou v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí.

Tradiční mše svatá v neděli 29. 10. 2017 ve 15:00 bude slavena ze Slavnosti Ježíše Krista Krále, byť modlitby této mše svaté ji s oběma událostmi propojí.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnost posvěcení kostela a Slavnost sv. Šimona a Judy ve Štětí – 29. 10. 2017

Svatohavelská pouť v Liběchově 15. 10. 2017

HavelVážení přátelé, přijměte prosím pozvání poutní bohoslužby v Liběchově 15. 10. 2017.

Od 10:00 bude sloužena v Liběchovském kostele sv. Havla  poutní mše svatá.

Tradiční poutní mše svatá tamtéž začne od 15:00. (bude sloužena dle misálu z roku 1962)

Navíc bude od 16:30 připraven ke cti sv. Havla – Svatohavelský varhanní koncert.

Městečko Liběchov se nachází na silniční spojnici Mělník – Štětí. Zároveň také je možná doprava vlakem tratí Lysá nad Labem – Ústí nad Labem. Mapa ZDE.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatohavelská pouť v Liběchově 15. 10. 2017