Liběchov – Oprava zvonu a vyklízení půdy od nánosu holubího trusu

V evropské tradici po staletí hlas zvonů z kostelní věže provázel člověka celým životem, doslova od kolébky na hřbitov. Naopak trvale mlčící zvony obvykle znamenaly, že nad obcí leží interdikt.
I v Liběchově zvon už nějaký čas mlčí. Proto před nějakým časem začala v Liběchově a okolí probíhat veřejná sbírka na jeho opravu. Díky této sbírce, mohl být ve středu 28. března poškozený zvon ve věžičce kostela sv. Havla byl opatrně sejmut a převezen k opravě. Už se velice těšíme až se rozezní po opravě pozdraví a který bude vítat poutníky o Svatodušní pouti 19. května.
Jeho návratu však 2. a 3. května předcházela jedna další akce – vyklizení půdy od nánosů holubího trusu a očištění všech prvků krovu, aby firma instalující zvon mohla postupovat bez zdravotních rizik a bez ztěžujících pomůcek. Na tuto akci bylo nutné vynaložit značné prostředky. Zde svou dotací pomohla nadace ČEZ.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Liběchov – Oprava zvonu a vyklízení půdy od nánosu holubího trusu

19. 5. 2018 – Svatodušní Pouť v Liběchově

PROGRAM

I. Pouť ke kostelu sv. Ducha a Božího hrobu.
9:00 Poutníci vychází z Vehlovic od kapličky po cestě Kašpárce ke kostelu sv. Ducha (2,5 km).
9:45 Poutníci vychází od kostela sv. Havla po křížové cestě ke kostelu sv. Ducha (1,5 km).
10:15 Poutní zastavení u kostela sv. Ducha.
11:00 Poutní mše svatá v kostele sv. Havla. Celebruje převor Strahovského kláštera A.R.D. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem, mši doprovodí Litoměřický chrámový sbor a žesťový kvintet.

II. Kulturně zábavný program v liběchovském zámku.
9:30  a 10:30 Komentovaná prohlídka přístupných částí zámku a výstavy
(Děti 30Kč, dospělí 50Kč, rodina 120Kč).
15:30 Jahodový koncert: vokální skupina KrisKros a beatboxer Jaro Cossiga. Po vystoupení komentovaná prohlídka přístupných částí zámku a výstavy (Vstupné 130Kč).

III. Kulturně zábavný program v zámecké zahradě. (Vstup je zdarma.)
13:00 Sportovní vystoupení: šerm, THAIBOX a medailista MS juniorů v kung-fu J. Miřatský.
14:00 Zahájení kulturního programu.
14:15 Divadelní představení dětí ZŠ Liběchov: O kuchtíku Václavovi z liběchovského zámku.
14:45 Vystoupení dětí z Dětského domova se školou v Liběchově.
16:30 Jack Daniel´s Band Štětí hraje k poslechu i tanci.
19:00 Ukončení kulturně zábavného programu v zámecké zahradě a v zámku.

IV. Doprovodný program.
9:00 – 19:00 Pouťové atrakce – před zámkem, Tvořivé dílny pro děti i dospělé v zámecké zahradě.
9:00 – 17:00 Výtvarná dílna v zámecké zahradě. Výroba drobných výrobků, malování zámku.
9:00 – 17:00 Hravá ekologie pro děti.
9:00 – 17:00 Skautská čajovna.
Jarmark.
9:00 – 19:00 Stánky s občerstvením, s nápoji, s drobnými dárkovými předměty.
Pozvání přijali lokální prodejci i výrobci. Těšit se můžete na jídlo masité i vegetariánské, na sýry, koláčky, vyhlášená vína, domácí limonády, vegetariánské ovocné tyčinky, dále na umělecké sklářské a kovářské předměty z dílny M. Liederhause, dárkové předměty, knihy a drobné šperky. Hasiči z Vehlovic předvedou moderní hasičskou techniku.

V. Taneční zábava
20:00 – 01:00 Květinová zábava v SOU Liběchov (Boží Voda). Bohatá tombola. Vstupenky jsou k zakoupení v drogerii Liběchov a u pořadatelů. (Vstupné 150 Kč)

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19. 5. 2018 – Svatodušní Pouť v Liběchově

Připravujeme

kalendar1Na tomto místě naleznete připravované akce a události. Aneb co chystáme a postupně se rodí k Boží oslavě i osvětě a vzdělání nejen křesťanů. Po rozkliknutí naleznete přehled akcí.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připravujeme

Den Země na základních školách ve Štětí

I v letošním roce navštívili žáci 8. tříd základních škol ve Štětí v rámci Dne Země (20. 4.) náš kostel sv. Šimona a Judy. Farnost spolupracuje na projektu, který vznikl před několika lety ve spolupráci s Městem Štětí a základními školami a dostal název „Toulky Štětskou historií“. Behem tohoto programu žáci putovali Štětím, viděli jeho historické pohlednice, aby si dovedli představit zašlou krásu města. Jako jeden z mála svědků minulosti, který přežil až do dnešních dnů, je i náš kostel, ve kterém mohli osmáci vyslechnout krátký výklad o jeho historii v podání správce P. Anselma a slyšet autentickou hru na varhany v podání pana Miloslava Šimka. Postupně se během dopoledne vystřídali v našem kostele všechny osmé třídy, které na štětských základních školách existují.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den Země na základních školách ve Štětí

18. 4. 2018 Den památek v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

I letos proběhla akce Den památek a historických sídel. Tentokrát ve Štětí.
Popis: Prohlídka památek ve Štětí, slovem provázel pan Plaček. Nakonec pak proběhla i prohlídka kostela sv. Šimona a Judy s varhanním koncertem v režii Miloslava Šimka.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. 4. 2018 Den památek v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

14. 4. 2018 – Liběchov – Vzpomínkový akt a modlitba za rod Veithů a za K. H. Villanyho

V sobotu 14. dubna a proběhla u památníků K. H. Villaniho a příslušníků rodiny Veithů vzpomínka na tyto významné předky a v podobném duchu proběhlo i krátké posezení v restauraci U Přemysla. I podvečerní mše byla věnována těmto liběchovským osobnostem.
Akci organizoval spolek Liběchov sobě.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14. 4. 2018 – Liběchov – Vzpomínkový akt a modlitba za rod Veithů a za K. H. Villanyho

Požehnané prožití svátků našeho spasení!

zmrtvýchvstáníTo je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.

Požehnané prožití těchto dní přeje všem návštěvníkům našich stránek:

P. Anselm, O. Praem.

  • VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
  • Květná neděle – Mše 10:30, 15:00* Štětí
  • Zelený čtvrtek – Mše 17:00 Štětí
  • Velký pátek – obřady – 17:00 Štětí (10:00 Křížová cesta v Liběchově)
  • Bílá sobota – velikonoční vigilie – 19:00 – Štětí
  • Slavnost zmrtvýchvstání Páně – Mše jako v neděli tj. 9:00 – Hoštka, 10:30; 15:00* – Štětí
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnané prožití svátků našeho spasení!

Chcebuzský kostel si připomene v tomto roce 1025 od první zmínky o jeho existenci

Málo koho napadne, že pod názvem Chcebuz se skrývá zřejmě nejstarší historicky doložená  farnost litoměřické diecéze. První zmínka o farní lokalitě pochází z roku 993, kdy byl zdejší kostel a další majetek darován řádu Benediktýnů u kláštera sv. Markéty v Praze na Břevnově. Břevnovským majetkem zůstal až do husitských válek.
Právě tento rok si opět připomeneme, že od této význačné události uplynulo 1025 let. Jistě se mnozí sejdeme při děkovné mši svaté 9. 6. 2018 a případném dalším programu, který se v současné době utváří.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chcebuzský kostel si připomene v tomto roce 1025 od první zmínky o jeho existenci

Do doby postní: Biskup Küng: „Není snadné žít jako křesťan“

„Musíme být ostražití, abychom nebyli nakaženi vlažností rozšířenou v naší bohaté společnosti. „

Postní pastýřský list, v roce 2018 ze St. Pöltenského biskupa Klause Künga v plném znění:

Drazí bratři a sestry!

Opět jsme Popeleční středou vstoupili do doby postní a prosíme Boha, aby nám poskytl prostřednictvím této doby milost obrácení a pokání k pokroku v poznání Krista, a také aby se jeho výkupná moc stala viditelnou skrze náš život víry (srov. Denní modlitba 1. neděle postní). Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Do doby postní: Biskup Küng: „Není snadné žít jako křesťan“

Liběchov – obnova hřbitovní zdi

Během údržby pozemku vedle hřbitova (mezi sokolovnou a hřbitovem), došlo k odhalení některých defektů na hřbitovní zdi. Protože, je tato zeď v majetku farnosti Liběchov, byl pověřen stavební technik biskupství přípravou projektu a následně i žádostí pro získání nutných povolení.
Na základě těchto nutných povolení a hlavně projektu, který je nutný pro koncepčnost prací na obnově zdi, bude možné žádat o dotace.
Toto naše jednání je prvním krokem určité spolupráce, kterou v údržbě nyní opakovaně nabízíme Městu Liběchov, jako projev dobré vůle ze strany farnosti.
Město sice hřbitov za úplatu od nájemců hrobových míst dle zákona o pohřebnictví provozuje, nicméně dle jeho sdělení platby za pronájem na tyto větší opravy nepostačují.
O další krocích budeme informovat.

Rubriky: Nezařazené, Opravy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Liběchov – obnova hřbitovní zdi