Požehnané prožití svátků našeho spasení!

zmrtvýchvstáníTo je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.

Požehnané prožití těchto dní přeje všem návštěvníkům našich stránek:

P. Anselm, O. Praem.

  • VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
  • Květná neděle – Mše 10:30, 15:00* Štětí
  • Zelený čtvrtek – Mše 17:00 Štětí
  • Velký pátek – obřady – 17:00 Štětí (10:00 Křížová cesta v Liběchově)
  • Bílá sobota – velikonoční vigilie – 19:00 – Štětí
  • Slavnost zmrtvýchvstání Páně – Mše jako v neděli tj. 9:00 – Hoštka, 10:30; 15:00* – Štětí
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnané prožití svátků našeho spasení!

Chcebuzský kostel si připomene v tomto roce 1025 od první zmínky o jeho existenci

Málo koho napadne, že pod názvem Chcebuz se skrývá zřejmě nejstarší historicky doložená  farnost litoměřické diecéze. První zmínka o farní lokalitě pochází z roku 993, kdy byl zdejší kostel a další majetek darován řádu Benediktýnů u kláštera sv. Markéty v Praze na Břevnově. Břevnovským majetkem zůstal až do husitských válek.
Právě tento rok si opět připomeneme, že od této význačné události uplynulo 1025 let. Jistě se mnozí sejdeme při děkovné mši svaté 9. 6. 2018 a případném dalším programu, který se v současné době utváří.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chcebuzský kostel si připomene v tomto roce 1025 od první zmínky o jeho existenci

Do doby postní: Biskup Küng: „Není snadné žít jako křesťan“

„Musíme být ostražití, abychom nebyli nakaženi vlažností rozšířenou v naší bohaté společnosti. „

Postní pastýřský list, v roce 2018 ze St. Pöltenského biskupa Klause Künga v plném znění:

Drazí bratři a sestry!

Opět jsme Popeleční středou vstoupili do doby postní a prosíme Boha, aby nám poskytl prostřednictvím této doby milost obrácení a pokání k pokroku v poznání Krista, a také aby se jeho výkupná moc stala viditelnou skrze náš život víry (srov. Denní modlitba 1. neděle postní). Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Do doby postní: Biskup Küng: „Není snadné žít jako křesťan“

Liběchov – obnova hřbitovní zdi

Během údržby pozemku vedle hřbitova (mezi sokolovnou a hřbitovem), došlo k odhalení některých defektů na hřbitovní zdi. Protože, je tato zeď v majetku farnosti Liběchov, byl pověřen stavební technik biskupství přípravou projektu a následně i žádostí pro získání nutných povolení.
Na základě těchto nutných povolení a hlavně projektu, který je nutný pro koncepčnost prací na obnově zdi, bude možné žádat o dotace.
Toto naše jednání je prvním krokem určité spolupráce, kterou v údržbě nyní opakovaně nabízíme Městu Liběchov, jako projev dobré vůle ze strany farnosti.
Město sice hřbitov za úplatu od nájemců hrobových míst dle zákona o pohřebnictví provozuje, nicméně dle jeho sdělení platby za pronájem na tyto větší opravy nepostačují.
O další krocích budeme informovat.

Rubriky: Nezařazené, Opravy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Liběchov – obnova hřbitovní zdi

4. 2. 2018 (2.2.) Hromnice

Hromnice je lidové označení křesťanského svátku, který připadá na 2. února. Oficálně se v tradičních kalendářích nazývá Očišťování bl. Panny Marie a v kalendáři Pavla VI. Uvedení Páně do Chrámu. Tradiční a nové hromnice se od sebe výrazně liší nejen názvem, byť součástí oslav je v obou případech průvod světel a svěcení svící (tzv. hromniček), od nichž je odvozen lidový název svátku.‘
Součástí oslav je svěcení svící a následný průvod světel. Rozžatá posvěcená svíce má chránit dům před nebezpečím a posilovat modlitby (zejména pak ty proti nebezpečí), které se u ní modlíme.
Protože v historii představoval pro dům a jeho obyvatele jedno z nejstrašnějších nebezpečí blesk, byly zapalovány hlavně během bouře, kdy se lidé kolem nich shromažďovali, modlili se a prosili Boha o ochranu obydlí před zásahem blesku, pročež se pro tyto svíce vžil název hromničky.
Mýtus pohanského původu
V českých zemích se můžeme setkat s mýtem, že hromnice jsou pokřesťanštěný svátek slovanského Peruna, boha hromu, blesku a bouří, či keltský svátek Imbolc, oslavující příchod jara. Jakkoliv zde ale existuje určitá shoda v kalendáři s těmito pohanskými oslavami, je tato úvaha nesmyslná už jen z tohoto důvodu, že jeho slavení bylo zavedeno podle biblického čtyřicetidení od Narození Páně v křesťanských komunitách ve Středomoří, kde byly výše zmíněné lokální svátky slovanských a keltských pohanů věcí neznámou.

(zdroj: http://www.katopedia.cz/index.php?title=Hromnice)

I letos oslavíme v naší kolatuře Hromnice společně, přeložené jako slavnost na nejbližší neděli 4. 2. 2018 – od 10:30 hod ve Štětí v kostele sv. Šimona a Judy. Na varhany při této slavnosti bude hrát Dušana Vojnová z Kralup nad Vltavou.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4. 2. 2018 (2.2.) Hromnice

Veřejná sbírka na opravu Hošteckých varhan

Vážení přátelé, bratři a sestry!

Velice nás potěšilo, když se v Hoštce zrodil nápad na opravu varhan v kostele sv. Otmara. Liturgická hudba totiž patří neoddělitelně k liturgii, ale zároveň však můžeme říci, že duchovní hudba doslova otevírá srdce a to nejen věřících pro duchovní věci, duchovní hodnoty. A proto je naším cílem, aby varhany, královský nástroj, který má sloužit tomu jedinému a nejvyššímu králi byl v takové stavu, aby k jeho oslavě sloužit mohl.
Jak to však v životě bývá každé dobré dílo vyžaduje oběti, někdy čas, někdy jde doslova o tvrdou práci rukou a někdy je třeba vynaložit i finance. V opravě varhan jde o ten poslední případ, kdy toto svépomocí nezvládneme. A proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou  sbírku.
A když veřejnou tím myslíme, podle všech pravidel a podle zákonů, které je nutné dodržovat.
Na tomto místě tedy postupně naleznete všechny dokumenty, které jsou důležité a které dosvědčuje, že se vše děje jak má.

Rubriky: Nezařazené, Opravy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná sbírka na opravu Hošteckých varhan

3. reprezentační ples spolku „Liběchov sobě“ podpořil zvon na liběchovském kostele sv. Havla

Dne 27. ledna 2018 pořádal spolek Liběchov sobě již 3. reprezentační ples v mělnickém zámku. Přítomné návštěvníky přivítala předsedkyně Spolku paní MUDr. Lucie Žáčková.
Spolek ve svém programu vyvíjí úsilí pro opravy a údržbu liběchovských památek, zejména opravu zchátralého barokního kostelíčka sv Ducha.
Na programu 3. reprezentačního plesu nebyl jen tanec za zvuku vynikající kapely, ale i módní přehlídka zakázkových pletených a háčkovaných modelů a doplňků z ateliéru Dany Vrbové a pánské módy Senátor Jany Burianové. Potom se konala dražba pletených oděvů a obrovitého dortu ve prospěch obnovy zvonu pro liběchovský kostel sv. Havla. Celková výše dražby byla 40 tisíc korun. Účastníkům dražby ve prospěch zvonu poděkoval P. Anselm Pavel Kříž. Pro účastníky plesu byl připraven raut. Před koncem plesu byla slosována i bohatá tombola a byla vyhlášena Popelka spolku, kterou se stala Renata Urbanová. Návštěvníci plesu, ponejvíce členové spolku a jeho příznivci a přátelé se velice dobře bavili.

Text a foto: Karel Lojka (redakčně zkráceno)

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. reprezentační ples spolku „Liběchov sobě“ podpořil zvon na liběchovském kostele sv. Havla

5. 1. 2018 Tříkrálový koncert ve Štětí

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5. 1. 2018 Tříkrálový koncert ve Štětí

Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2017

narození24. 12. 2017 – Štědrý den:
Štětí:
22:00 – Půlnoční mše svatá
(Narození páně mše v noci)

25.12. 2017 – Slavnost Narození Páně
Hoštka: 9:00 – Mše svatá
Štětí: 10:30 – Mše svatá
Štětí: Betlém přístupný od 14:30 do 16:00
Štětí: 15:00 – Tradiční mše svatá
Liběchov: 17:00 – Mše svatá, 18:00 – Zpívání u betléma

26. 12. 2017 – Svátek sv. Štěpána
Štětí:
10:30 – Mše svatá
Hoštka: 14:00 – Pásmo koled v podání Hošteckých dětí a dalších hostí, zazní nejznámější vánoční koledy a písně v doprovodu několika hudebních nástrojů.
Radouň: 16:30 koncert v kapli sv. Floriána u Radouňského betléma, zazní nejznámější koledy a písně Vánoc

27. 12. 2017 – Svátek sv. Jana, evangelisty
Štětí: 8:00 – Mše svatá, po mši svaté, žehnání vína.
Hoštka: 17:00 – Žehnání vína

28. 12. 2017 – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Štětí: 8:00 – Mše svatá, po mši svaté, žehnání vína.
Hoštka: 18:00 – Mše svatá

29. 12. 2017 – Pátý den v oktávu narození Páně
Štětí:
17:00 – Mše svatá

30. 12. 2017 – Šestý den v oktávu narození Páně
Liběchov: 17:00 – Mše svatá

31. 12. 2017 – Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Hoštka: 9:00 – Mše svatá
Štětí: 10:30 – Mše svatá
Štětí: 15:00 – Tradiční mše svatá

1. 1. 2018 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok
Štětí:
10:30 – Mše svatá
Štětí: 15:00 – Tradiční mše svatá

Dovolte, abych Vám všem popřál požehnané prožití vánočních svátků, které nesou pečeť radosti z narození Spasitele.

P. Anselm, O. Praem.

 

 

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2017

Zpívání u Betléma a svěcení vína – 26. 12. a 27. 12. 2017 Hoštka

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpívání u Betléma a svěcení vína – 26. 12. a 27. 12. 2017 Hoštka