Slavnost posvěcení kostela a Slavnost sv. Šimona a Judy ve Štětí – 28. 10. 2018

simon_a_judaTento rok slavíme od konsekrace – posvěcení stávajícího kostela 233 let. Jak bylo zmíněno v jednom s předchozím článku o historii, konsekrován byl kostel pravděpodobně 28. 10. 1785. Dle zprávy z farní kroniky, kdy je zaznamenána slavnost posvícení za účasti kanovníka z Litoměřic dne 30. 10. 1938. Předchozí rok výmluvně a symbolicky neděle padla opět 30. 10., a tak bylo příhodné tuto shodu připomenout, byť výročí nebylo kulaté. I tento rok slavíme jak slavnost posvěcení kostela, tak i výročí patronů kostela sv. Šimona a Judy.

Tuto slavnost tedy oslavíme v neděli 28. 10. 2018 v 10:30 hodin mší svatou v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí.

Tradiční mše svatá v neděli 28. 10. 2018 ve 15:00 bude slavena ze Slavnosti Ježíše Krista Krále, byť modlitby této mše svaté ji s oběma událostmi propojí.

Bohoslužby v ostatních kostelích zůstávají nezměněny, přesto však víme, že putování na pouť přožívané jako směřování k Bohu a svatých apoštolům má svoji nespornou hodnotu.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnost posvěcení kostela a Slavnost sv. Šimona a Judy ve Štětí – 28. 10. 2018

Svatohavelská pouť v Liběchově 14. 10. 2018

HavelVážení přátelé, přijměte prosím pozvání poutní bohoslužby v Liběchově 14. 10. 2018.

Od 10:00 bude sloužena v Liběchovském kostele sv. Havla  poutní mše svatá.

Tradiční poutní mše svatá tamtéž začne od 15:00. (bude sloužena dle misálu z roku 1962)

Navíc bude od 17:00 připraven ke cti sv. Havla – Svatohavelský varhanní koncert.

Městečko Liběchov se nachází na silniční spojnici Mělník – Štětí. Zároveň také je možná doprava vlakem tratí Lysá nad Labem – Ústí nad Labem. Mapa ZDE.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatohavelská pouť v Liběchově 14. 10. 2018

Kázání Mons. P. Petra Piťhy z katedrály sv. Víta na Pražském Hradě – 28.září 2018

Kázání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
ve svátek sv. Václava
Mons. Petr Piťha
28. září L. P. 2018
Liturgické texty:
1. čtení – Mdr 6,9-21;
2. čtení – 1 Petr 1,3-6;2,21b-24;
Evangelium – Mt 16,24-27.
Mužové čeští, české ženy,
mám k vám promluvit v den svátku mučedníka sv. Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věčného dědice české země. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kázání Mons. P. Petra Piťhy z katedrály sv. Víta na Pražském Hradě – 28.září 2018

Štětský varhanní podzim 2018 a Svatohavelský koncert

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Štětský varhanní podzim 2018 a Svatohavelský koncert

NUTNÁ PODPORA MANŽELSTVÍ JAKO SVAZKU MUŽE A ŽENY

Bratři a sestry, drazí prátelé, během letních prázdnin v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí i při bohoslužbách v okolí bylo možné podepsat petici Aliance pro rodinu za právní ochranu termínu rodina a manželství pro svazek muže a ženy proti nežádoucí relativizaci, která hrozí i v České republice. Aliance pro rodinu i já osobně děkuji všem, kdo rodinu v tomto pravém smyslu podpořili. V následujících obrázcích naleznete leták, který informuje o nežádoucím směřování zákonů do kterého jsme zatahováni prostřednictvím deklarací a úmluv z EU.

Z toho důvodu, že jde o velice důležité téma, tak všechny ostatní příspěvky budou nějakou dobu řazeny za příspěvky tohoto tématu, neboť tyto informace jsou mnohem důležitější než info o postupu oprav, nebo plakáty koncertů, či jiného dění ve farnosti a mají  v tuto chvíli tu nejvyšší prioritu.

 

 

 

 

Druhá strana. Leták je koncipován na oboustraný tisk a složení na třetiny.

 

 

 

 

Pro zájemce je možné tisknout i PDF.

ACEL_7-2018_letak_podpora_manzelstvi_muz_zena_final

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NUTNÁ PODPORA MANŽELSTVÍ JAKO SVAZKU MUŽE A ŽENY

Novinky ohledně petice pro podporu manželství jako svazku muže a ženy

S radostí zveřejňuji tiskovou zprávu: http://www.alipro.cz/novinky/
Padesát tisíc podpisů na podporu manželské rodiny
Tisková zpráva
Zástupci Aliance pro rodinu dne 21. 9. 2018 předali do rukou poslankyně Heleny Válkové, předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, krabice s více než 50 000 podpisy na podporu poslaneckého návrhu, který chce ústavně zakotvit manželství jako svazek muže a ženy. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Novinky ohledně petice pro podporu manželství jako svazku muže a ženy

8. 9. 2018 – Liběchovské zvonění – Kostel sv. Havla v Liběchově

V průběhu letošních Dnů evropského dědictví v Liběchově se v kostele sv. Havla konal program s výstavou Liběchovské zvonění. Pro návštěvníky byla připravena malá výstavka, která na několika panelech zachycuje obrazem i slovem dochované zvony v Liběchově a ve Štětském farním obvodu, do kterého kostel svatého Havla v Liběchově patří. Třešničkou na dortu je vzpomínka pamětníka na zvonění v Liběchově mezi lety 1952 – 1960.
Komentované prohlídky proběhly ve čtyřech časových termínech od 10:00 ,11:00, 14:00, od 15:00 hod.
Nejen varhanní koncert amatérských a profesionální hudebníků začal v 16:00 hod. a vystoupili hudebníci z rodiny Klekerových z Hoštky a Miloslav Šimek z Prahy. Celý program byl zakončen mší svatou s varhanním doprovodem od 17:00 hod.
Během letošní Svatodušní pouti v Liběchově započala řádně ohlášená sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla. K 8. 9. 2018 ve sbírkové kasičce bylo 7 199 Kč. Všem dárcům patří velký dík.

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 8. 9. 2018 – Liběchovské zvonění – Kostel sv. Havla v Liběchově

12.8. 2018 Mariánská pouť v Hoštce

nanebevzetíVážení přátelé, přijměte prosím pozvání na poutní mše svaté v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie v Hoštce, které zde budou slouženy dne 12. 8. 2018.

Od 10:00 hod mše svatá

Od 15:00 bude sloužena mše dle misálu z roku 1962. Po mši svaté následuje pobožnost za císaře Františka Josefa I. za spásu jeho duše.

Hoštka, cca 4 km od Štětí směrem na Litoměřice – Kostel se nachází přímo u hlavní silnice směrem na Litoměřice. MAPA ZDE

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 12.8. 2018 Mariánská pouť v Hoštce

28. 7. 2018 – Pouť ve Vetlé

jakubDne 28. 7. 2018 v 10:00 se v kostele sv. Jakuba ve Vetlé uskuteční poutní mše svatá. Všichni jsou srdečně zváni.

Kostel sv. Jakuba ve Vetlé vystavěn v době gotiky v tzv. krásném slohu. Unikátní je jeho jediný pilíř na který je sklenuto síňové dvoulodí.

Kostel prý se na místě dnešního nacházel již kolem roku 1000. Farnost doložena od roku 1334. V roce 1384 je zmíněno, že byl Augustiniánské kanonii v Roudnici nad Labem placen poplatek 24 grošů. Později byla farnost zrušena a Vetlá připojena k farnosti Roudnice nad Labem. Roku 1785 se však opět stala samostatnou farností.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 28. 7. 2018 – Pouť ve Vetlé

Braňme tradiční manželství a rodinu

Dopis biskupa Zdeňka Wasserbauera!
Vážení spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí přátelé,
obracím se na Vás před nedělí jménem svým i pana kardinála s velkou prosbou.
Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí. V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili.
Žádám Vás tedy, abyste od této neděle a v následující době vyzývali věřící k podepsání petice bud osobně na arších, které prosím, vytiskněte nebo na internetu.
Požádejte, prosím, také věřící, aby se snažili petici šířit a propagovat.
Děkuji a všem vám vyprošuji Boží požehnání!
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup pražský a generální vikář arcidiecéze pražské.

Odkaz na petici: http://podporamanzelstvi.cz/wordpress/

Text petice:

Petice

Petice na podporu manželství

My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice poslance
a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým
bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní
ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.

Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala
nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto
také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme,
aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena
na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Děkujeme!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Braňme tradiční manželství a rodinu