TOLE LEGE!

TOLE LEGE!
Tak zněla slova, která slyšel sv. Augustin jednoho večera v zahradě. Byl to počátek jeho cesty k tomu, aby se z něj stal hluboce věřící křesťan, biskup a učitel církve. Ta slova mu byla inspirací k tomu, aby nastoupil poznání Božského Mistra a Pána.

I u nás ve farnosti se projevila touha poznávat více a lépe nauku víry. V tento čas bych tedy poprosil o kontaktování – jakési neformální přihlášení se (např. email na adresu farnosti farnost.steti@dltm.cz – uvést stačí jen jméno, nebo jména pokud píšete za více lidí a farnost naší kolatury ve které pravidelně navštěvujete bohoslužby), navržení vhodného termínu, a četnost setkání, abychom zjistili jaký byl zájem a v jakém místě.

Během setkání budou probírána základní  témata víry na základě Bible, církevních otců, a dalších autorů církevní tradice, aby konečné slovo dostal Katechismus katolické církve, abychom dosahovali správných závěrů a východisek pro duchovní život, jak to má na mysli sv. Petr, když píše: »žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému výkladu.« (2 Petr 1,20) a Církev Písmo napsala a proto má jediná právo jej vykládat. Předpokládaná doba setkání by pak byla 1 hodina maximálně 1, 5 hodiny.

Setkání budou zakončena modlitbou z bohatého pokladu tradice církve – růženec, breviář, které tvoří fundament modlitby katolické církve prověřený staletími jak krásou textů, tak efektem, neb na takovém fundamentu má stavět modlitba každého z nás.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Události. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.